Zhodnocení krajské výstavy

Na krajské koordinační radě, jsme v závislosti podle termínu výstavy Hortikomplex v Olomouci  dohodli,

že krajská výstava bude pořádaná ve dnech 22. a  23. září 2023 opět v  Muzeu potravin a zemědělských strojů ve Vítkovicích 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

 

Výstavu připraví a zorganizuje Krajská koordinační rada ( KKR )  z MSK tj. členové ČZS z 6 územních rad Moravskoslezského kraje.

Po vytipování místa jsem požádal o dotaci na výstavu na krajském úřadu MSK, kladný výsledek byl oproti žádosti menší.

S  muzeem, jsme měli výstavu předjednanou, šlo již jen o organizační  doladění.

 

Propagace výstavy,

Přesvědčit – získat naše funkcionáře ZO, k návštěvě výstavy, psali jsme  jim  kratší zprávy, pozvánky přes SMS. email, Facebook, a tak zabezpečili, aby funkcionáři předávali informace o výstavě s pozvánkou na výstavu členům ČZS byl úkol KKR- tj. nás všech. Ing. Sýkorská + př. Janků, vytvořili článek o výstavě s pozvánkou,  předají jej na ÚS, které zařídili jeho  vytištění v  místních novinách, Zpravodajích atd. Dali jsme informace o výstavě do časopisu Zahrádkář a Zpravodaje ČZS.

ÚS odebrali v srpnu od ing. Sýkorské – v muzeu plakáty o výstavě, které rozmístili ve svých rajonech.

 

Mgr. Šustková, dohodla z městem možnost využití reklamních ploch a bylo realizováno využití mobilního rádia MOaP  – realizováno. V pátek v průběhu výstavy navíc zajištěn přímý rádiový vstup do vysílání. (Špak, Vjačka, Šustková, Stárková), využití novin „Zpravodaj centrum“ pro občany MOaP v nákladu 30000 výtisků – realizováno, pořádání výstavy pod záštitou starosty MOaP  – realizováno, starosta byl osobně přítomný, pořádání soutěže Mladý zahrádkář pod záštitou starosty MOaP, realizováno, starosta byl osobně přítomný předávání cen, kdy radnice zajistila slíbené drobné památkové ceny, umístění letáků a využití facebokových stránek MOaP – realizováno, plakát umístěn v prostorech radnice, na nástěnce radnice na Masarykově náměstí, ve výloze Pasáže Vesmír, propagace výstavy v prostorech antikvariátu Fiducia – realizováno, umístěno 200ks plakátků A5, Rádio Frekvence 1 – realizováno, spoty 2 týdny před výstavou, 3x týdně po 3 vysílacích časech, viz přiložená smlouva a dodaný spot

Noviny vydávané ostravskými obvody – realizováno. Vyšlo ve 12 z 16 obvodových novin – ověřeno. Navíc informace o výstavě vyšla i v Moravskoslezském deníku (odkaz

Letáky v DPO  – realizováno. Umístěno 14 dní před výstavou ve 150 vozech DPO (tramvaje, trolejbusy a autobusy) viz přiložena smlouva. ÚS Ostrava do propagace této akce investovalo cca 35 000 Kč.

 

Umístění plakátů v ostravských Infocentrech  – realizováno. Dodáno 2×200 ks plakátů A5, 5ks plakátů A3 do všech poboček v Ostravě, dodán plakát v tiskové verzi A3 pro možnost promítání v digitálních vývěskách poboček

Umístění na internetovém portále Kudy z nudy – realizováno

Oslovit Domovy důchodců a klubu seniorů – realizováno, mailem pozvánka zaslána na 62 domovů důchodců a klubů seniorů v rámci celého MS kraj

V muzeu jsme vytvořili koncept pro umístění územních rad v halách a sestavení vystavených vzorků. Výstavní plochu bylo možno co do velikosti přizpůsobit (přesunem muzejních vystavených strojů).  Podlahu upravit dovozem mulčovacího materiálu a využít jako podložku pod exponáty i zdejší stohovanou slámu.

Územní rady si podstavce dovezly, muzeum nám zapůjčilo stoly a židle jak bylo sjednáno.

Velikou výhodou v muzeu je dovoz podstavců, výstavního materiálu, mulče, exponátů a výpěstků autem apod. až  na místo určení – vystavení.

Před naší výstavou dovezli do muzea na ukázku poničený kombajn a ještě nějaký stroj   z války z Ukrajiny, umístili je do veronikové haly ke vjezdu

Ředitel muzea  Mgr. Berger pracně  uvolnil vjezd do haly, pracovníci muzea přesunuli exponáty a pro naši výstavu aby bylo dostatek místa.

Instalaci výstavy máme nacvičenou, to jsme opět zvládli v průběhu středy, čtvrtka, přestože samotná příprava nachystání podstavců, materiálu, výpěstků a exponátů předchází delší dobu předtím. Zahájení výstavy nebo vlastně otevření výstavy bylo v menším kruhu, pozvaní hosté se omluvili.

Výstava byla otevřena jak pátek tak v sobotu celý den, návštěvníci si mohli krom naší zahrádkářské výstavy prohlédnout také exponáty muzea, v rámci výstavy jsme pořádali odborné pěstitelské poradny, velký úspěch a zájem všech byl jako každoročně o mykologickou poradnu. Pro návštěvníky jsme připravili možnosti ochutnávek výpěstků – ochutnávka jablek dle odrůd, ochutnávka džemu a marmelád a dalších produktů z ovoce a zeleniny. Pro děti jsme na výstavě připravili hrací koutek s omalovánkami a možnosti ukázek ovoce a zeleniny.

 

Po samotném ukončení výstavy v sobotu večer popřípadě další den, jednotlivé ÚS tak jak si expozice nainstalovali a nazdobili, tyto sbalily, odvezly a plochu uklidili.

Remitendu časopisu Zahrádkář – všechnu ÚS neodvezly, muzeum si část časopisů ponechalo a zbytek odvezla p. Šustková z ÚS  Ostrava.

Vyhodnocení naší akce jsme podrobně provedli jak na posledním zasedání krajské koordinační rady, tak na svých zasedáních dle jednotlivých ÚS, zhodnocení jsme zaslali na ČZS  a vyvěsili na webové stránky svazu i jednotlivých ÚS.

 

V Karviné dne 24. 9. 2023

Zpracoval: Oldřich Janků

Leave a Reply