Odborní instruktoři

při ÚS ČZS Karviná se aktivně podílí na přípravě výstav, pořádání soutěží, přednášek, odborných pěstitelských poraden a tvorbě těchto stránek. Příspěvky najdete v různých rubrikách s pěstitelskými radami a návody. Skupina odborných instruktorů pracuje v tomto složení:

Předseda: Nechvátal Miroslav

Členové:  Hluzáková Marie,  Janků Oldřich,  Urbanová Marcela, Ing.Samek Vladislav, Menšíková Zdislava

Odborní instruktoři vypomáhají při propagaci a organizaci dalších akcí pořádaných územním sdružením ČZS. Této činnosti se věnují ve svém volném čase a bez nároků na finanční odměnu. ÚS ČZS pořádá každoročně jarní cyklus přednášek ve třech městech (Karviná, Havířov, Český Těšín/Bohumín). Lektoři přednášejí nejen pro ZO ČZS, ale i v přírodovědných kroužcích a dalším zájemcům.

O aktuálních akcích se dovíte v rubrice exkurze, výstavy, přednášky.

Uvítáme Vaše návrhy a připomínky k těmto stránkám. Případně náměty a dotazy k pěstitelským problémům zasílejte administrátorovi

Témata a okruhy přednášek

Přednášky je vhodné dopředu domluvit. Upřesnit rozsah a délku přednášky. Témata jsou rámcové a lze je upravit i dle odbornosti posluchačů. Podle našich zkušeností, nemá cenu dělat kratší přednášku než 45 minut, zpravidla se časově protáhnou. Odborní instruktoři při ÚS ČZS Karviná využívají ke svým přednáškám PC a dataprojektor. Níže uvedené je výběr nabízených přednášek.

 

Ing. V. Samek

Pěstování a odrůdy jabloní – 90 minut

(spojeno s ochutnávkou plodů)

Sloupovité jabloně – 90 minut

(pěstování, odrůdy)

Zahradní cibuloviny – 90 minut

(druhy a jejich pěstování)

Vše o liliích – 90 minut

(pěstování, množení)

Zpracování půdy , závlaha a hnojení rostlin na zahrádce – 90 minut

Beseda na téma  „vše o zahrádce“ – 90 minut

 

M. Nechvátal

Pěstování citrusů

(roztřídění, výživa, řez, ochrana – 60 minut)

Pěstování aktinidií (kiwi)

(druhy, výživa, řez, zpracování – 60 minut)

Pěstování a množení subtropických rostlin

(45 minut video + 15 minut stručné doplnění)

(prezentace PC a dataprojektoru – 120 minut)

(v případě zájmu podrobnější výklad – + 60 minut)

Výživa a ochrana subtropických a pokojových rostlin

(výživa, řez, choroby a škůdci, postřiky – 60 minut)

Pěstování pokojových rostlin

(druhy, výživa, ochrana – 120 minut)

Množení okrasných rostlin

(způsoby , termíny, příklady)

 

O. Janků

Jádroviny

(druhy, perspektivní odrůdy, ochrana – 60 – 120 minut)

(přednáška spojena s ochutnávkou)