Vyhodnocení mezinárodní soutěže

Již podvanácté se uskutečnila

Mezinárodní soutěž mládeže v zahradnických dovednostech.

Ta se koná pravidelně v době konání krajské výstavy

‚Život na zahradě‘

 

 

 

Soutěž proběhla v pátek dne 22. září 2023 od 9:00 hodin a  již potřetí v prostorách Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – Muzeum potravin a zemědělských strojů Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice (areál Dolních Vítkovic) za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Na Soutěž se přihlásilo asi 67 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Z každé územní rady ČZS, z PZD Polska a SZZ Slovenska se soutěže zúčastní asi 6 – 8 soutěžící.

Soutěže samotné se zúčastnilo celkem 58 soutěžících,  9 účastníků se omluvilo.

Soutěž se skládala ze 3 části:

odborné znalosti – prokáži v testech,

poznávací části – určení a pojmenování rostlin

aranžmá květin – vypichovaná miska

 

Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali a zajistili rostlinky pro poznávačku.

Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.

Seznam otázek a přehled rostlin, které byly pro poznávací část obdrželi soutěžící v měsíci červenci.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat cca 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin požadujeme po soutěžící nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost. Zde soutěžící pracují se svým nářadím – zahradními nůžkami.

Soutěžící mohli v každé kategorii získat cca 40 bodů tj. celkem cca 120 bodů.

Po ukončení soutěže byl připraven pro soutěžící i doprovod program – prohlídka  krajské výstavy Život na zahradě v prostorách Zemědělského muzea, odborná přednáška – vazba květin s ukázkami.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS  Nový Jičín, Frýdek Místek, ÚS Ostrava, Karviná

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + zástupce ÚS Ostrava, ÚS Karviná

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny p. Vavrečková+ Mgr. Králová + 1

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámili je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno od 14:00 hodin na podium za přítomnosti soutěžících, poroty a primátorem Ing. Veselkou. Zástupci ČZS, zástupci Slezské Ostravy zhodnotili celou soutěž a dětem byly předány diplomy, rostlinky a věcné ceny.

 

Každý soutěžící obdržel před zahájením akce soutěžní zelené tričko a propisku.

V průběhu soutěže bylo proplaceno účastníkům, jejich doprovodu a organizátorům jízdné a stravné.

O výsledcích soutěže se veřejnost dozvěděla při výstavě v Zemědělském muzeu,  aranžérské práce soutěžících zůstávají jako expozice výstavy v muzeu, takže návštěvníci si mohou tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže.

Informace a vyhodnocení soutěže jsme umístili na panely při výstavě, na web stránky svazu, výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a na ZŠ soutěžících.

V Karviné dne 24. 9. 2023

Zpracovala: Urbanová Marcela

Leave a Reply