O nás

Vítejte na stránkách Českého zahrádkářského svazu Územního sdružení Karviná.

Český zahrádkářský svaz je dobrovolné, nepolitické, samostatné občanské sdružení zájemců o zahrádkářskou činnost.

Veškeré informace o ČZS: http://www.zahradkari.cz/

Na stránkách ČZS naleznete různé svazové předpisy například Stanovy a jednací řád.

Územní rada Českého zahrádkářského svazu Karviná

je statutárním orgánem územního sdružení a je i řídícím a výkonným orgánem svazu na území jeho působnosti.

Představenstvo územního sdružení ČZS Karviná

zajišťuje činnost svazu a územního sdružení v území, vytváří pracovní a odborné komise, zřizuje poradny a pořádá různé akce.

Pro období 2019 – 2024 bylo na konferenci Územní rady 21.5.2019 zvoleno:

Představenstvo ÚS ČZS Karviná:

Předseda: Janků Oldřich

Místopředseda pro finance a ekonomiku: Ing. Samek Vladislav

Místopředseda pro odbornou činnost: Nechvátal Miroslav

Tajemnice: Urbanová Marcela

Členové: Gerda Josef, Hluzáková Marie, Vatterová Lydie

Kontrolní komise ÚS ČZS Karviná:

Předseda: Mgr. Králová Alica

Členové kontrolní komise: Šafarčíková Ludmila, Podstawka Evžen

Delegáti:

Zástupce ÚS do krajské koordinační rady MS kraje: Janků Oldřich, Urbanová Marcela

Delegáti na sněm ČZS: Janků Oldřich, Urbanová Marcela

Adresa:

ČZS ÚS Karviná

Mlýnská 760/13a

PSČ 733 01

Telefon: 596 341 183

e-mail: us@zahradkarikarvina.cz

jednatelka: marcela@zahradkarikarvina.cz

Příspěvky na tyto webové stránky můžete zasílat i administrátorovi: meronech@centrum.cz

Úřední hodiny sekretariátu:

Pondělí: 8:00 – 17:00 hodin

Středa:  8:00 – 17:00 hodin

V ostatní dny dle domluvy.

Telefon: 596 341 183 případně mobil: 604 339 690 (tajemnice: Urbanová M.)

Počátky zahrádkářství na Karvinsku.

Z iniciativy vrchního oficiála obecního úřadu Petra Třísky byla 5.2.1933 ustavena „Společnost přátel zahrady“, jejím prvním předsedou byl Augustin Joncek. Na rozvoj zahrádkářství měli vliv Dr. Dohnálek z Opavy a Josef Vaněk z Chrudimi, kteří vykonávali odborné přednášky. V roce 1938 tak v okrese působilo několik spolků: v Lázech, Rychvaldu, Karviné, Porubě a v Orlové.

Po okupaci Těšínska Polskem v roce 1938 byly veškeré organizace rozpuštěny a činnost spolků se začala obnovovat až v roce 1955. To byly ustaveny nové zahrádkářské organizace v Dětmarovicích, v Orlové a v Porubě. Předsedou v Dětmarovicích byl Josef Petrák, v Porubě Josef Stankuš. Velký vliv na rozvoj zahrádkářství měli časopis „Zahrádkář Velké Orlové“, jehož redaktorem byl Petr Tříska a odborné přednášky profesora Františka Ziky. Tři měsíce před ustavujícím sjezdem Českého zahrádkářského a ovocnářského svazu (1957) byl založen „Okresní výbor pro okres Karviná“, jehož předsedou se stal J. Hovorka, místopředsedou E. Potyka a jednatelem E. Římánek. Prvního předsedu pak v roce 1961 vystřídal Ing. Karel Dobrovolný a v roce 1973 Ing. Otto Taszek.