Vyhodnocení výstavy „Zahrada 2016“

dscn0006V letošním roce jsme pořádali tradiční podzimní výstavu

ovoce, zeleniny, květin a rukodělných výrobků.

Zahrada 2016

 

K propagaci výpěstků a ukázek exponátů členů našich zahrádkářů jsme, již popáté, využili prostory našeho areálu územního sdružení ČZS v Karviné na ulici Mlýnské.

Výstava je spolufinancována z dotací Magistrátu města Karviná.

Náročnost této akce a organizační zajištění celé akce nás nutí začít s přípravami co nejdříve.

dscn0005úterý 13. září jsme zajistili samosběrem jablíček v sadě Životice ovoce pro naše nejmenší.  Samosběr ovoce – p. Urbanová a Janků

Ve středu 14. září v odpoledních hodinách jsme započali1. Etapu přípravy výstavy – přichystali jsme květinové aranžmá ze suchých i živých rostlin, připravili jsme si vnitřní prostory včetně montáže podstavců pro expozice na nádvoří.

Zúčastnili se:

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – Mgr. Králová

ZO 18 Na kopci Karviná 7 –Rechtoriková,Vitamvas

ZO 16 U rybníka Karviná 6- př. Topolčan

Členové PUR – p. Janků, Urbanová,  Ing. Samek,

Tato příprava trvala asi 4 hodin.

dscn0009Hlavní  instalace výstavy probíhala ve čtvrtek 15. září od 8:00 hodin. Od včasných ranních hodin svítilo sluníčko a počasí nám v letošním roce přálo.

Vzhledem k tomu, že většina expozic se aranžovala ve venkovních prostorech, byla příprava výstavy opravdu velmi náročná.

Instalaci výstavy a nachystání expozic si aranžovaly jednotlivé ZO samostatně. Každá expozice měla své kouzlo a nápad. Společnou expozici skalku jste tvořili z štěpky, které nám poskytly TS města Karviné.

Zasloužený obdiv a velké poděkování patří:

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – Mgr.Králová Alice – květinová výzdoba výstavy

ZO č. 21 Karviná Mizerov – Gillíková, Szücz, Lukáč a Krainová

ZO Karviná 1 osada Přátelství – Novotný, Orságová, Dedková

ZO 18 Na kopci Karviná Mizerov – Vitamvas, Rechtoriková, Maroszczyk,

ZO 16 Karviná Nové Město –  Vosáhlová, manželé  Mráčkovi, manželé Topolčanovi, manželé Staniczkovi, manželé Sznapkovi, celkem 12 lidí

ZO č. 17 Sady Karviná 6 – Adamíková, Martínková + 2

ZO Dětmarovice – Menšíková

Za kaktusáře – Jiří Wanecki,

ZO Horní Suchá – manželé Hluzákovi,

ZO 23 Rozkvět Karviná 5 – p. Jiří Dráb

ZO 27 Domkaři Karviná 7 – Ing. Samek

ZO Doubrava – p. Janků

Za PÚS – Janků, Urbanová, Nechvátal, Ing. Samek, Hluzáková, Topolčan

Noční hlídání výstaviště po dvě noci – p. Topolčan Ivan a Josef Vitamvas

Pořadatelská služba

pátek 16. září

dscn0014Pokladna – Mgr. Králová,

Odborná poradna – Nechvátal, Ing. Samek

Služba na výstavě Janků, Urbanová, Hluzáková, ZO 18 Ka 7 Rechtoriková, členka ZO Dětmarovice Menšíková, ZO Kaktusáři – p.  Wanecki a p. Marcol svaz včelařů, Bethel p. Hudeček houby – poradna,

sobota 17. září

Pokladna – Mgr.Králová, ,

Odborná poradna –  Nechvátal, Urbanová,

dscn0015Služba na výstavě –  Ing. Samek, Janků, Hluzáková, Menšíková,  Rechtoriková,Wanecki, Marcol – ČSV, Menšíková a pracovnice Bethel, p. Hudeček – poradna houby

Likvidace výstavy v sobotu dne 17. září od 17:00 hodin

V letošním roce jsme v pátek měli slunný den, avšak sobotní den začal slabým deštíkem, který se v odpoledních hodinách proměnil na silný déšť.

Z tohoto důvodu likvidace výstavy započala dříve.

I přesto že již tvoříme sehraný tým, z důvodů deštivého počasí jsme pouze uklidili exponáty a stany včetně podstavců zůstaly na místě.

dscn0034 dscn0031   dscn0036

Konečný úklid po výstavě byl proto odsunut na další týden. Poděkování patří všem členům sehraného týmu:

ZO č. 21 Karviná Mizerov – Szücz,Gillíková,

ZO Karviná 1 osada Přátelství – Novotný ,Orságová, Dedková

ZO 18 Na kopci Karviná Mizerov –  Vitamvas,Rechtoriková,

dscn0037ZO 16 Karviná Nové Město – p., Vosáhlová, manželé Mráčkovi,manželé Topolčanovi, manželé Staniczkovi,manželé Sznapkovi, celkem 12 lidí

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – Mgr.Králová Alice

Za PUS  – Janků, Urbanová, Nechvátal, Ing. Samek, Hluzáková, Topolčan

ZO 23 Rozkvět Karviná 5 – Jiří Dráb

ZO Dětmarovice – Menšíková,

ZO Horní Suchá – manželé Hluzákovi, Kolondra,

Součástí výstavy byla i ochutnávka zpracovaných plodů.

Pomazánky, pečené zákusky z ovoce a zeleniny – p. Menšíková – ZO Dětmarovice,

Pomazánky: celerová, mrková, česneková, čočková

dscn0018Všem  členům ČZS patří upřímné poděkování za pomoc, zvláště při instalaci, v době konání výstavy i při její likvidaci.

Členové, kteří se aktivně podíleli na přípravě, pořadatelské službě, likvidaci výstavy a vítězové soutěží Zahrada 2016 byli přizvání na vyhodnocení výstav dne 26. října 2016 v 15:00 hodin do zasedačky ÚR v Karviné.

Na výstavu se přišlo podívat asi 400 návštěvníků (v pátek), v sobotním deštivém počasí jen pár příznivců. V pátek si přišlo zasoutěžit 10 tříd ze ZŠ a mateřských škol.

Pro každou školní třídu bylo připravena soutěž o tři různé ceny.

Děti, které přišly na výstavu, při odchodu dostaly jablko.

dscn0023Územní sdružení ČZS Karviná uspořádalo na výstavě „Zahrada 2016″ znalostní soutěž pro návštěvníky „Znalec rostlin“.

Některým návštěvníkům se zdála soutěž příliš těžká. Příště zařadíme snad více známé rostliny .

Možná ale, až se seznámíte se správným řešením, zjistíte, že vás jen zradila paměť.

Vítězem soutěže se stali a cenu obdrží manželé Danuše a Stanislav Macháčovi.

Další v pořadí:

  1. místo Kristina Čakurdová
  2. místo p. Kafková a p. Gencová

Ostatním zúčastněným přejeme úspěch v příštím roce.

dscn0030Návštěvníci výstavy se v anketě vyjadřovali k soutěži o nejhezčí jablko a o nejlepší expozici, dále ke kvalitě výstavy (připomínky pro zlepšení příští výstavy). Celkem bylo odevzdáno 68 ks anketních lístků.

  1. Soutěž o nejhezčí jablko

Hodnocení návštěvníků výstavy:

V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat 5 nejhezčích soutěžních jablek a uvést jejich pořadí podle svého uvážení. Pro hodnocení soutěže o nejhezčí jablko byl použit následující klíč: 1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body a 5. místo – 1 bod.

 

Vyhodnocení soutěže:

Pořadí Exponát Počet bodů Pěstitel
1. Rubín ………………… č.14 103 Urbanová – ZO Domkaři Č.T.
2. Melodie ………………. č.7 98 Jiří Dráb – ZO 23 Rozkvět
3. RedCats  …………… č. 1 97 Ing. Samek –Domkaři KA
4. Rubín   ………………  č.5 78 Janků – ZO Doubrava
5. Rubín ………………….č.12 68 Sedláček  – ZO Doubrava
6.. Rubín   ………………..č.8 63 Marie Hluzáková –  H. Suchá
7. Šampion……………. č.15 53 Janků –  ZO Doubrava
8. Šampion… ………… č.11 49 Sedláček – ZO Doubrava
9. Car Alexander  ………č.2 44 Bajgerová – ZO Domkaři KA 7
10. Rubín …  …………..  č.18 37 Jan Sembol – ZO 16 Karviná 6

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 24 jablek od 13 zahrádkářů a bylo zastoupeno 15 odrůd.

 

  1. Soutěž o nejlepší exponát, expozici

Hodnocení návštěvníků výstavy:

V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat  nejlepší exponát nebo expozici

podle svého uvážení – 1 hlas = 1 bod.

 

pořadí počet bodů expozice / exponát ZO ČZS
1. 17 Skalky – jehličnany Členové ČZS
2. 15 Soutěž paprik – obrovské Soutěž o nejtěžší papriku
3.. 14 Poradna houby p. Hudeček
4. 13 Vodníci + dýně ZO 21 Karviná 7 Štefan
5. 12 Expozice ZO16 Karviná ZO 16 Karviná
6. 11 Expozice ZO Dětmarovice
 7. 10 Expozice ZO 17 sady Ka 6
8. 10 Soutěž o znalce rostlin ZO+UR
9. 9 kaktusy p. Waniecki

 

|Soutěž o nejtěžší paprika
jméno organizace hmotnost [g]  
Nechvátal Miroslav ZO Dolní Lutyně 443 Meika
Ing. M. Prachař ZO Dolní Lutyně 440 Meika
Urbanová Marcela ZO Domkaři Český Těšín 436 Meika
Jiří Dráb ZO č.23 Rozkvět Karviná Staré Město 434 Theos F1
M. Mráček ZO č.16 U rybníka Karviná Staré Město 414 Meika
Janků Oldřich ZO Doubrava 341 Tamína
Hluzáková Marie ZO 16 Horní Suchá 340 Tamína

 

  1. Připomínky k výstavě :

Celková chvála výstavy, úžasné, líbilo se vše ………………….   29x

Více prodejců i jídla, více ochutnávek jablek, vinné révy,zeleniny, pomazánek a výrobků chybí burčák a hudba, rozšířit prodej k možnosti koupě.

Anketu zpracovala za kontrolní  komisi  ÚS ČZS Karviná: Mgr. Alica Králová

Leave a Reply