Výsledky mezinárodní soutěže v zahradnických dovednostech při výstavě „Život na zahradě“ 2016

100_6292Již pošesté se uskutečnila na výstavišti Černá louka,

při krajské výstavě „Život na zahradě“ 23.9.2016 od 9:00 hodin,

mezinárodní soutěž v zahradnických dovednostech mládeže do 16 let,

kterou finančně podpořil krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 45 dětí z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Z každé územní rady, z Polska a Slovenska se soutěže zúčastnilo asi 6 soutěžících.

Soutěž se skládala ze 3 části:

  • odborné znalosti – písemný test
  • poznávací části – určení a pojmenování rostlin, nebo jejich částí
  • aranžmá květin

Každý soutěžící soutěží sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali rostlinky pro poznávačku.  Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.  Seznam otázek a přehled rostlin, které mohou být v poznávací části, obdrželi soutěžící v měsíci červenci –  srpnu.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách musí soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin požadujeme po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová , zástupce ÚS Frýdek Místek, p. Hluzáková

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek, zástupce ÚS Ostrava, Orságová, Mgr. Králová

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny Mgr. Vavrečková, zástupce Polska, zástupce Slovenska, zástupce ČZS.

Profesorky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámili je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno v 14:00 hodin na podiu za přítomnosti soutěžících, poroty a návštěvníků výstavy.  Místopředseda ČZS MVDr. Kubesa a místopředsedkyně ČZS Mgr. Ambrožová zhodnotili celou soutěž a soutěžícím byly předány diplomy, nefinanční odměny, ceny. Všichni soutěžící obdrželi tričko s logy svazů a MSK. Účastníkům soutěže včetně doprovodu a organizátorům bylo proplaceno cestovné a stravné.

jméno místo floristika testy poznávačka celkem
1 Adam Hofer Frýdek Místek 88 40 35 163
2 Jan Vaněk Hradec nad Moravicí 84 40 33 157
3 Magdaléna Hrubá Ostrava 92 36 21 149
4 Denisa Fujašová Kysucké N.Město 82 40 26 148
5 Zuzana Turková Nový Jičín 80 36 30 146
6 Beáta Kopková Opava 85 36 18 139
7 Alena Beránková Fulnek 88 29 21 138
8 Vendula Veselková Frýdek Místek 72 40 25 137
9 Romana Zacherová Hradec nad Moravicí 81 40 16 137
10 Nikol Mainušová Hradec nad Moravicí 83 40 13 136
11 Peregrína Uhríková Kysucké N.Město 72 36 27 135
12 Marie Chovancová Hradec nad Moravicí 77 32 26 135
13 Zuzana Havlíková Opava 71 40 23 134
14 Leila Uhríková Kysucké N.Město 66 39 28 133
15 Maroš Mozol Kysucké N.Město 69 38 25 132
16 Klára Thienelová Karviná 63 37 28 128
17 Sabina Mlčúchová Karviná 63 37 27 127
18 Amália Dadajová Kysucké N.Město 72 32 22 126
19 Vojtěch Polák Ostrava 69 35 19 123
20 Adéla Dluhošová Opava 67 39 14 120
21 Pavlína Zieglová Opava 68 31 20 119
22 Aneta Housková Opava 64 38 16 118
23 Martin Beránek Ostrava 54 38 25 117
24 Nela Mlčúchová Karviná 66 35 15 116
25 Vojtěch Gališ Opava 67 35 13 115
26 Tomáš Valík Hradec nad Moravicí 63 40 9 112
27 Petra Zanášková Ostrava 82 20 9 111
28 Eva Zdržavová Frýdek Místek 78 23 8 109
29 Tomáš Rýpar Fulnek 62 33 12 107
30 Veroni. Stavinohová Frýdek Místek 65 27 13 105
31 Natálie Dohnalová Karviná 71 17 14 102
32 Kateři. Macourková Ostrava 67 20 12 99
33 Markéta Musilová Ostrava 62 21 12 95
34 Nikola Čáliková Karviná 66 16 12 94
35 Andrea Martínková Karviná 58 13 8 79
36 Zdenka Wróblová Karviná 54 16 5 75

O výsledcích soutěže jsme veřejnost informovali na výstavě – vyvěšením výsledku soutěže, aranžérské práce soutěžících byly vystaveny na výstavě, takže návštěvníci si mohli tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže. Informace a zhodnocení soutěže jsme umístili na webové stránky ČZS, výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.

Zpracovala: Urbanová Marcela

 

 

Leave a Reply