Vyhodnocení výstavy Zahrada 2015

V letošním roce jsme opět pořádali tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny, květin a rukodělných výrobků.

Zahrada 2015

21.10.2015 proběhlo vyhodnocení výstavy

 

 

 

K propagaci výpěstků a ukázek exponátů členů našich zahrádkářů jsme, již počtvrté, využili prostory našeho areálu územního sdružení ČZS v Karviné na ulici Mlýnské.

Výstava je spolufinancována z dotací Magistrátu města Karviná.

Náročnost této akce a organizační zajištění celé akce nás nutí začít s přípravami co nejdříve.

úterý 15. září jsme zajistili samosběrem jablíček v sadě Životice ovoce pro naše nejmenší.  Samosběr ovoce – p. Urbanová a Janků

v odpoledních hodinách jsme započali 1. Etapu přípravy výstavy – přichystali jsme květinové aranžmá ze suchých i živých rostlin, připravili jsme si vnitřní prostory včetně montáže podstavců pro expozice na nádvoří.

Zúčastnili se:

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – p.Mgr. Králová

ZO 18 Na kopci Karviná 7 – Drápková, Rechtoriková, Vitamvas a Maroszcyk

ZO 16 U rybníka Karviná 6- př. Topolčan

Členové PUR – p. Janků, Urbanová, Ing. Samek,

Tato příprava trvala asi 4 hodin.

 

Hlavní  instalace výstavy probíhala ve čtvrtek 17. září od 8:00 hodin. Od včasných ranních hodin svítilo sluníčko a počasí nám v letošním roce přálo. Vzhledem k tomu, že většina expozic se aranžovala ve venkovních prostorech, byla příprava výstavy opravdu velmi náročná.

Instalaci výstavy a nachystání expozic si aranžovaly jednotlivé ZO samostatně. Každá expozice měla své kouzlo a nápad.

Za to zaslouží obdiv a velké poděkování.

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – Mgr.Králová Alice- květinová výzdoba výstavy

ZO č. 21 Karviná Mizerov – p.Gillíková, Szücz, Luhač a Krainová

ZO Karviná 1 osada Přátelství – p. Novotný, manželé Orságovi,Dedková

ZO 18 Na kopci Karviná Mizerov – p. Vitamvas, Rechtoriková, Drápková,

ZO 16 Karviná Nové Město – p. Vosáhlová, manželé Mráčkovi, manželé Topolčanovi, manželé Staniczkovi, manželé Sznapkovi, celkem 12 lidí

ZO č. 20 Bažantnice Karviná Ráj – p.Pastyřik

ZO Zátiší Karviná Hranice – manželé Bialkovi

ZO č. 17 Sady Karviná 6 – p.Pietrowski, Martínková + 2

ZO Dětmarovice – p.Menšíková

Za kaktusáře – Jiří Wanecki,

ZO Horní Suchá – manželé Hluzákovi,

ZO 23 Rozkvět Karviná 5 – p. Jiří Dráb

ZO 27 Domkaři Karviná 7 – Ing. Samek

ZO Doubrava – p. Janků

Za PÚR  – Janků, Urbanová, Nechvátal, Ing. Samek, Krayzl, Hluzáková, Topolčan

 

Noční hlídání výstaviště po dvě noci – p. Topolčan Ivan a Josef Vitamvas

Pořadatelská služba

pátek 18. září

Pokladna p.Mgr. Králová,

Odborná poradna př. Nechvátal, služba na výstavě Janků, Urbanová,Hluzáková,

Ing.Samek, ZO 18 Ka 7 – Rechtoriková, Drápková, Mgr. Szczyrbová, členka ZO Dětmarovice – p.Menšíková, ZO Kaktusáři – p.  Wanecki a p. Marcol svaz včelařů

sobota 19. září

Pokladna Mgr.Králová,

Odborná poradna – př. Nechvátal, služba př. Urbanová, Ing. Samek, Janků, Hluzáková

Pořadatelé: p.Rechtoriková, Drápková, Wanecki, Marcol a  Menšíková

Likvidace výstavy – v sobotu dne 19. září od 18:00 hodin

Po dobu výstavy bylo už krásné počasí. Likvidace výstavy proběhla v sehraném týmu velice rychle. Je to už téměř pravidlo – čas likvidace – jedna hodina.

Poděkování patří všem členům sehraného týmu:

ZO č. 21 Karviná Mizerov – Szücz, Luhač,

ZO Karviná 1 osada Přátelství – p. Novotný, manželé Orságovi

ZO 18 Na kopci Karviná Mizerov – p. Vitamvas, p. Rechtoriková, p. Drápková,

ZO 16 Karviná Nové Město – p.Vosáhlová, manželé Mráčkovi, manželé Topolčanovi, manželé Staniczkovi, manželé Sznapkovi, celkem 12 lidí

ZO Bývalé rybníky Karviná Darkov – Mgr.Králová Alice

Za PUR  – Janků, Urbanová, Nechvátal, Ing. Samek, Hluzáková, Dráb

ZO Dětmarovice – Menšíková,

ZO Horní Suchá – manželé Hluzákovi, Hartmanovi,

Součástí výstavy byla i ochutnávka zpracovaných plodů.

Pomazánky, pečené zákusky z ovoce a zeleniny – p. Menšíková – ZO Dětmarovice, Pomazánky: Celerová, mrkvová a česneková

Všem  členům ČZS patří upřímné poděkování za pomoc, zvláště při instalaci, v době konání výstavy i při její likvidaci.

Vyhodnocení výstav dne 21.10.2015

Členové, kteří se aktivně podíleli na přípravě, pořadatelské službě, likvidaci výstavy a vítězové soutěží Zahrada 2015 byli přizvání na vyhodnocení výstav dne 21. října 2015 v 16:00 hodin do zasedačky ÚR v Karviné.

 

Na výstavu se přišlo podívat více než 400 návštěvníků. V pátek si přišlo zasoutěžit 12 tříd ze ZŠ a mateřských škol. Pro každou školní třídu byla připravena soutěž o tři různé ceny.

Děti, které přišly na výstavu, při odchodu dostaly jablko.

Návštěvníci výstavy se v anketě vyjadřovali k soutěži o nejhezčí jablko a o nejlepší expozici, dále ke kvalitě výstavy (připomínky pro zlepšení příští výstavy).  Celkem bylo odevzdáno 89 ks anketních lístků.

 

1.Soutěž o nejhezčí jablko

Hodnocení návštěvníků výstavy:

V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat 5 nejhezčích soutěžních jablek a uvést jejich pořadí podle svého uvážení.  Pro hodnocení soutěže o nejhezčí jablko byl použit

následující klíč: 1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body a 5. místo – 1 bod.

 

Vyhodnocení soutěže:

Pořadí Exponát Počet bodů Pěstitel
1. Rubín – č.10 134 Janků – ZO Doubrava
2. Bohemia – č.26 112 Klucha Fr.- ZO 16 Ka 6
3. Bohemia – č. 7 102 Ing. Samek – Domkaři KA
4. Jonagold – č.28 90 Kadlec A. – ZO 16 Karviná 6
5. Sun Cats – č.11 89 Janků – ZO Doubrava
6.. Bohemia – č.5 79 Valentová – Domkaři Karviná 7
7. Rubín – č.1 67 Bialková – ZO Zátiší Ka 8
8. Bohemia – č.2 64 Bialková – ZO Zátiší KA 8
9. Bohemia – č.6 62 Bajgerová – ZO Domkaři KA 7
10. Admirál  – č.17 57 Ing. Samek – Domkaři Ka
11. Admirál – č.9 54 Urbanová – Domkaři Č. Těšín
12. Orion – č.8 53 Janků – ZO Doubrava
13. Reneta –   č.20 52 Wandlich – ZO Přátelství KA 1
14. Golden Delicious – č.33 51 Dzialo – ZO Dětmarovice
15. Denár – č.12 47 Nechvátal – ZO Dolní Lutyně

 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 34 jablek od 23 zahrádkářů a bylo zastoupeno 17 odrůd.

 

2. Soutěž o nejlepší exponát, expozici

Hodnocení návštěvníků výstavy:

V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat  nejlepší exponát nebo expozici

podle svého uvážení – 1 hlas = 1 bod.

pořadí počet bodů expozice / exponát ZO ČZS
1. 21 J. Dráb – kolekce paprik ZO 23 Rozkvět KA 5
2. 17 Japonská zahrada Menšíková ZO Dětmarovice
3. 15 Expozice ZO 16 Ka 6 p. Topolčan + členové
4. 14 ZO Horní Suchá expozice p. Hluzáková + členové
5. 13 Gazda – aranž. dýně ZO 21 karviná 7
6. 12 Expozice ZO 21 Karviná 7 p. Štefan + členové
7. 11 Expozice ZO Dětmarovice
8. 10 Expozice ZO 17 sady Ka 6
9. 10 Skalka + rybičky ZO+UR
10. 9 kaktusy p. Waniecki

 

3. Soutěže o nejtěžší plody:

nejtěžší paprika
jméno organizace hmotnost [g]
Topolčan Ivan ZO č.16 Rybníky Karviná Staré Město 319
Nechvátal Miroslav ZO Dolní Lutyně 295
Hluzák ZO č.16 Horní Suchá 292
Topolčan Ivan ZO č.16 Rybníky Karviná Staré Město 280
Dráb Jiří ZO č.23 Rozkvět Karviná Staré Město 277
Mráček ZO č.16 Rybníky Karviná Staré Město 243
Dráb Jiří ZO č.23 Rozkvět Karviná Staré Město 242
nejtěžší rajče
jméno organizace hmotnost [g]
Plašková R. ZO č.17 Sady Karviná Nové Město 567
Špirková G. ZO č.21 Karviná Mizerov 555
Lasovský K. ZO č.16 Rybníky Karviná Staré Město 485
Dráb Jiří ZO č.23 Rozkvět Karviná Staré Město 349
Dráb Jiří ZO č.23 Rozkvět Karviná Staré Město 341

 

4. Připomínky k výstavě :

Celková chvála výstavy, úžasné, super………………….   29x

Více prodejců i jídla, více ochutnávek jablek, vinné révy, zeleniny, pomazánek a výrobků.

Anketu zpracovala za revizní komisi  ÚS ČZS Karviná: Mgr. Alica Králová

 

Leave a Reply