Jak probíhala výstava „Život na zahradě 2015“.

zivot_na_zahrade_2015_1

Malé ohlédnutí za výstavou

Život na zahradě 2015

ve sledu organizace, práce a čísel

 

 

Krajská koordinační rada ČZS Moravskoslezského kraje sjednala termín výstavy a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu  Moravskoslezského kraje, dále smlouvu o spolupráci mezi Ostravské výstavy a.s. a ÚR ČZS Karviná a smlouvy se spoluvystavovateli a to koncem roku 2014 a začátkem roku 2015.

zivot_na_zahrade_2015_2Po dohodě s Výstavištěm Černá louka Ostrava, ve kterém pavilonu budeme vystavovat, jsme podepsali smlouvu s výstavištěm a vytvářeli plánky s rozdělením výstavní plochy pro jednotlivá územní sdružení ČZS, zahradnickou školu, specializovanou ZO, zahrádkáře z Polska a Slovenska a spoluvystavovatele.

Na jednání krajské koordinační rady ČZS spolu s manažerkou výstavy p. Boháčovou byl vybrán a odsouhlasen vybraný plánek, který vyhovoval předsedům ÚS. Také jsme domluvili počty letáků a plakátů pro ÚS, které jsme si vyzvedli při další schůzce.

 

Další pracovní schůzka v srpnu řešila konkrétní úkoly, rozpočet nákladů pro výstavu a návrh rozdělení v pavilonu. Projednali jsme organizační zajištění přípravy výstavy, celkový program a manuál návozu materiálu a exponátů.

zivot_na_zahrade_2015_3ÚS byly rozdány letáky a plakáty včetně volných vstupenek, dále montážní lístky pro vjezdy na výstaviště a organizační pokyny k výstavě Život na zahradě.

Bylo dohodnuto, že výstaviště bude zpřístupněno od 22. září tj. úterý v 9:00 hodin.

ÚS ČZS se dohodly, že zajistí ochutnávky ovoce, kompotů, moštů, čajů a dalších produktů dle svých možností pro návštěvníky výstavy. Na schůzce s AIVRtem, bylo dohodnuto, že zástupci US přinesou 22. září plánky, jak chtějí postavit podstavce a panely, aby tyto byly na čtvrtek 24. září přichystané.

Dále jsme projednávali zajištění zahájení výstavy s VIP hosty v pátek v 9:30 hod.

22. září se uskutečnilo rozměření pavilonu a vytýčení plochy pro ÚS.

Od středy byl pavilon otevřen od 8:00. Hlavní návoz materiálu a exponátů byl ve čtvrtek, kdy jsme realizovali instalaci výstavy, na které se podílelo přes 100 zahrádkářů. 24. září dopoledne, pro nezasvěceného pozorovatele vypadala výstavní plocha, že do konce  září výstavu nesložíme. ÚS ČZS ovšem nedělají výstavu po prvé a podle připravených plánků jsme sestavení výstavy realizovali a večer byla výstava podle našich představ dokončená.

Zajistili jsme kuchyň a prodej občerstvení z Polska.

zivot_na_zahrade_2015_425. září zahájení výstavy. V  9:30 hodin na otevření výstavy byli zástupci Moravskoslezského kraje Ing. Karin Veselá a Ing. Jan Filgas, předseda ČZS.   Předseda Slovenského svazu zahrádkářů a Polského svazu bloudili po Ostravě, spoléhali, že jim navigace cestu k výstavišti ukáže. Výstaviště Černá louka v navigaci nebyla.

Prohlídka a provedení výstavou již s návštěvníky (výstava v 10:00 hodin otevřená) nebylo jednoduché. Všichni jsme se setkali v konferenčním sále, kde jsme hostům dali informace o výstavě.

V sobotu navštívil výstavu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

V sobotu 26. září vystupovala v našem pavilonu divadelní společnost GIGULA,

V neděli harmonikář z Opavy.

Výstava se líbila, exponáty ovoce, zeleniny a květin měly velmi dobrou úroveň, suchým létem poznamenány nebyly.

Zpracoval předseda ÚS ČZS Karviná O. Janků.

Leave a Reply