Vyhodnocení krajské výstavy 2018

Finanční zajištění Moravskoslezský kraj a ČZS,

záštitu nad touto akcí převzal hejtman Moravskoslezského kraje.

Šest ÚS ČZS Moravskoslezského kraje se dohodlo na výstavě a jejím rozsahu,

dále na účetnictví výstavy, plánku, spoluvystavovatelích 

a organizaci mezinárodní soutěže dětí.

Patnáctý ročník mezinárodní krajské výstavy pod názvem „Život na zahradě“, pořádaly územní sdružení ČZS Moravskoslezského kraje ve dnech 21. -23. září 2018 na výstavišti Černá louka v Ostravě, pavilonu NA 1. Výstava je pořádána pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a za finanční podpory Moravskoslezského kraje a ČZS.

V prostorách pavilonu NA 1 zahrádkáři – členové ČZS, vystavovali krásné a hodnotné výpěstky ovoce. Veliké množství nových odrůd jablek, ale také starší odrůdy, které se stále mezi zahrádkáři pěstují.  Zhlédnout návštěvníci mohli mnoho odrůd vinné révy, aktinidie (maloplodé kiwi), slívy, hrušky atd. Vystavovali jsme hezkou zeleninu a krásnou atmosféru na výstavě dotvářely aranžmá jak z živých, tak sušených rostlin.

  

Na výstavě, jsme příchozím zajistili odbornou zahrádkářskou poradnu. Účastníkům radil přítel Alois Soukup a další odborní instruktoři z jednotlivých ÚS.

  1. – 23. 9. 2018 byla pro návštěvníky zajištěna Mykologická poradna – Štefana Szúcse z ÚSČZS Karviná.

  

Řada přednášek, které jsme pořádali na podiu, posloužila návštěvníkům ke zdokonalování jejich znalostí v pěstování, ochraně a výživě rostlin.

Kromě šesti ÚS Moravskoslezského kraje na výstavě vystavovala SZaŠ Ostrava a naši zahraniční partneři, zahrádkáři z Polska a Slovenska.

Výstavní plocha pro ČZS v pavilonu NA 1 velikosti asi 1500m², byla rozdělena mezi územní sdružení Moravskoslezského kraje, po obvodu výstavní plochy jsme nechali postavit firmou AIVR stejné zázemí – základny, sklady pro ÚS a z panelů byla postavena i soutěžní místnost pro mezinárodní soutěž dětí. Na nainstalované panely jsme umístili informace o činnosti mladých zahrádkářů, o příhraniční spolupráci s Polskými a Slovenskými zahrádkáři a dalších údaje o činnosti našich členů.

V letošním roce jsme naše expozice doplnili o BIO koutek zaměřený k ukázkám pěstování rostlin bez chemie a ukázky kompostování zahradního odpadu – biokompostér včetně popisu.

 

  1. Výročí založení republiky jsme oslavili při mezinárodní výstavě a mezinárodní soutěži dětí.

Spolu s výstavou byl pořádán již 8. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, t.j. soutěže v poznávaní rostlin, otázky ze zahrádkaření formou testů a soutěž v podzimním aranžmá živých rostlin spojená s přednáškou a ukázkami vazeb pro děti.

Na již tradiční mezinárodní soutěž dětí se přihlásilo celkem 60 soutěžících děti ze ZO ČZS, a ZŠ Moravskoslezského kraje, děti z Polska a Slovenska. Skutečný počet dětí na této soutěž byl 55 soutěžících. Vedoucí soutěže, př. Urbanová s kolektivem, měla soutěž dobře připravenou a tento počet dětí při soutěži zvládli.

Je dobré připomenout, že otázky pro testy, tvoří kolektiv také v polském a slovenském jazyce.

Rostliny pro poznávačku musí skupina vypěstovat a jejich názvy uvádět také troj jazyčně včetně latiny. Přednášku o vazbě květin bylo nutné doplňovat v jazyce polském a místy i slovenském.

V úterý dne 18. září p. Urbanová a p. Janků podle našich zhotovených a schválených plánků, rozměřili výstavní plochu NA 1 na výstavišti a určili místo pro ÚS a SZaŠ.  S firmou AIVR dohodli montáž podstavců a panelů.

Územní sdružení si sestavily návrh vytyčené plochy a instalovaly svoje expozice.

Pořadatelská služba během všech 3 dnů, poradna pro zahrádkáře a přednášky, vše se nám povedlo.  Likvidaci výstavy včetně odvozu exponátů a materiálu po výstavě nelze přesně naplánovat, s námi vystavují a likvidují také včelaři a vystavovatelé souběžně konané výstavy Zdraví a duše. Zda se likvidace výstavy o ½ hod. protáhne bereme sportovně, když na výstavišti jsme více jak 5 dnů.

Propagaci výstavy jsme zajistili prostřednictvím webových stránek ČZS, také na webových stránkách jednotlivých ÚS ČZS Moravskoslezského kraje, v časopise Zahrádkář a zpravodaji ČZS.

Doprovodný program

Program Českého zahrádkářského svazu, z.s.  a Českého svazu včelařů, z. s.

 

Program na podiu v hale NA1
Pátek 21. 9. 2018
11.00 – 12.00 hod. Pěstování ovoce Miroslav Přasličák
14.00 – 15.00 hod. Vyhodnocení Mezinárodní soutěže dětí  ČZS
15.00 – 16.00 hod. Novošlechtění ovoce Miroslav Přasličák
16.00 – 17.00 hod. Degustace českých odrůd jablek Miroslav Přasličák
 

Sobota 22. 9. 2018

11.00 – 12.00 hod. Pěstování sloupovitých jabloní Čestmír Jež
13.00 – 14.00 hod. Pěstování letních cibulovin Ing. Vladislav Samek
14.00 – 15.00 hod. Pěstujeme a užíváme zdravou zeleninu MVDr. Stanislav Kubesa
15.00 – 16.00 hod. Pěstování kiwi Miroslav Nechvátal
 

Neděle 23. 9. 2018

 

11.00 – 12.00 hod.      Pěstování vinné révy v našem kraji               Ing. Josef Teuer

 

 

Leave a Reply