Vyhodnocení 8. ročníku Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

Již poosmé se uskutečnila na výstavišti Černá louka,

při krajské výstavě “ Život na zahradě“,

Mezinárodní soutěž mládeže v zahradnických dovednostech do 16 let

a to v pátek 21. září 2018 od 9:00 hodin,

za podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Soutěže se zúčastnilo celkem 55 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení Moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska za doprovodu učitelů a vedoucích, tj. asi z 20 základních škol.

Soutěž se skládala ze 3 části:

  • odborné znalosti – prokázali v testech,
  • poznávací části – určení a pojmenování rostlin nebo jejich částí
  • aranžmá květin – vypichovaná miska

 

Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali rostlinky pro poznávačku.

Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.

Seznam otázek a přehled rostlin, které byly pro poznávací část obdrželi soutěžící v měsíci červenci.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat asi 200 rostlin.

 

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin jsme požadovali po soutěžících nápad, jistou manuální zručnost a šikovnost.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS Frýdek Místek, p. Mázlová , Mgr. Nováková.

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek, zástupce ÚS Ostrava, Orságová,

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny Mgr. Ridrichová, Mgr. Králová, zástupce Polska, zástupce Slovenska

Profesorky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámily je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno od 14:00 hodin na podiu za přítomnosti soutěžících, poroty a návštěvníků výstavy.

Zástupci ČZS a Moravskoslezského kraje zhodnotili celou soutěž a dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

 

O výsledcích soutěže se veřejnost dozvěděla při výstavě, aranžérské práce soutěžících zůstávají jako expozice výstavy, takže návštěvníci si mohli tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže.

Informace a zhodnocení soutěže jsme umístili na panely při výstavě, na webové stránky svazu, výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.

Leave a Reply