Usnesení ÚR ČZS Karviná 2017

Usnesení ze zasedání Územní rady ČZS Karviná

konané dne 11. dubna 2017

v kinosále Střední školy techniky a služeb Karviná N. Město

 

Dnešního zasedání se zúčastnilo ze 79 pozvaných členů, celkem 62 členů tj. 78,48 %, omluveno17členů, přítomno 15 hostů.

Po diskuzi, ve které byly předneseny celkem 3 diskuzní příspěvky územní rada:

bere na vědomí:

 • Informaci o průběhu registrace pobočných spolků Svazu ve spolkovém rejstříku k 1.1.2017 je zaregistrováno celkem 75 ZO ČZS .
 • Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na dnešním zasedání
 • Zprávu kontrolní komise územního sdružení za rok 2016

 

schvaluje :

 • Zápis a usnesení ze 7. dubna 2016
 • Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚS od 7. dubna 2016 do dnešního zasedání
 • Plán činnosti ÚR na rok 2017
 • Zprávu o ročním hospodaření ÚR za rok 2016
 • Rozpočet ÚR na rok 2017
 • Konání 6. ročníku floristické soutěže pro děti, mládež a seniory 5. května 2017
 • Konání Okresního kola soutěže MZ dne 20. května 2017
 • Příhraniční spolupráci s Okregowym Zwiazkem Dzialkowców v Katowicach
 • Spolupráci se Slovenským zvezom zahrádkárov OV Čadca, ZO Kysucké N. Město
 • Pořádání oblastního školení pro odborné instruktory v listopadu 2017
 • Odborné exkurze v roce 2017
 • Konání okresní výstavy Zahrada 2017 v Karviné -16. září 2017
 • Organizaci krajské výstavy „Život na zahradě“ na výstavišti Černá louka v Ostravě dne 22. – 24. září 2017
 • Organizaci 7. ročníku mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech 22. září 2017 v areálu výstaviště Černá louka Ostrava
 • Účast naší ÚR na Hortikomplexu jako vystavovatele
 • Revitalizaci nádvoří, výměna vodovodního potrubí, oprava kuchyňské linky, zhotovení mříží na budově

 

Územní rada ukládá PÚR:

 1. Projednat podněty a připomínky z diskuse ze zasedání ÚR
 2. Zajistit: metodickou pomoc ZO ČZS při výmazu ZO ze spolkového rejstříku v případě zániku

 

Územní rada zmocňuje představenstvo ÚR ČZS:

 • Úpravou rozpočtu ÚR ČZS na rok 2017 v rozsahu do 10%

 

Územní rada ukládá členům ÚR:

1/    Odpovědně a objektivně přenášet závěry ÚR ČZS do základních organizací ČZS a působit pozitivně na udržení a rozvoj zahrádkářského hnutí

2/     Využívat v co nejvyšší míře E- mailovou adresu ke spojení ÚS ČZS – ZO ČZS

emailová adresa ÚR  ur.czs.karviná@quick.cz

Různé:

 • Informace o činnosti a akcích ÚS Karviná se dozvíte na stránkách zahradkarikarvina.cz     

V  Karviné dne 11. dubna 2017

Za návrhovou komisi: Ing. Samek Vladislav  v.r.

Leave a Reply