Usnesení územní rady ČZS Karviná z 6.4.2022

Usnesení ze zasedání územní rady   ČZS KARVINÁ

konané dne 6. dubna 2022 v kulturní místnosti STaRS Karviná Fryštát

Dnešního zasedání se zúčastnilo z 70 pozvaných členů celkem …37… členů tj. 53…… % omluveno …33… členů, přítomno…13…  hostů.

Po diskuzi, ve které byly předneseny celkem …7.  diskusní příspěvky

 Konference bere na vědomí:

1)     Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na dnešním zasedání

2)     Zprávu kontrolní komise územního sdružení za rok 2021

 

schvaluje:

 • Zápis a usnesení z 21. září 2021
 • Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚS od 21. září – do dnešního zasedání
 • Plán činnosti ÚR na rok 2022
 • Zprávu o ročním hospodaření ÚR za rok 2021
 • Rozpočet ÚR na rok 2022
 • Konání 10. ročníku okresního kola floristické soutěže pro děti a seniory květen 2022 v Karviné
 • Pořádání okresního kola soutěže MZ květen 2022 v Karviné
 • Příhraniční spolupráci s Okregowym Zwiazkem Dzialkowców v Katowicach
 • Spolupráci se Slovenským zvezom zahrádkárov OV Čadca, ZO Kysucké N. Město
 • Pořádání oblastního školení pro odborné instruktory 11.-12.3. v Ostravě Zábřehu
 • Odborné exkurze v roce 2022
 • Konání okresní výstavy Zahrada 2022 v Karviné 16.-17. září 2022
 • Organizace 11. ročníku mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech dne 23. září 2022 v Ostravě – Muzeum potravin a zemědělských strojů Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice
 • Pořádání Krajské výstavy Život na zahradě 23.-24. září 2022 v Muzeu potravin a zemědělských strojů v Ostravě Vítkovicích
 • Zrušení a výmaz ze spolkového rejstříku ZO ČZS Bohumín Vrbice ev.č. 703052 IČ 065466333

Územní rada ukládá PÚR :

 1. Projednat podněty a připomínky z diskuse ÚR
 2. Uspořádat odborný seminář pro funkcionáře ZO a předsedy KK
 3. Zajistit podklady pro výmaz ZO ČZS Bohumín Vrbice ev.č. 703052 ze spolkového rejstříku
 4. Územní rada zmocňuje představenstvo ÚR ČZS :

–   Úpravou rozpočtu ÚR ČZS na rok 2022 v rozsahu do 10%

 

Územní rada ukládá členům ÚR:

1/    Odpovědně a objektivně přenášet závěry ÚR ČZS do základních organizací ČZS a působit pozitivně na     udržení a rozvoj zahrádkářského hnutí

2/    Povinnost zveřejňovat přehledy o majetku a závazcích ZO ČZS   za roky 2014 – 2021 a následující, prostřednictvím ÚS ČZS Karviná –  informace viz. Zpravodaj č. 1 a 2/2021

3/     Využívat v co nejvyšší míře E- mailovou adresu ke spojení ÚS ČZS – ZO ČZS

E-mailová adresa ÚR      us@zahradkarikarvina.cz

Různé:

–     Informace o činnosti a akcích ÚS Karviná se dozvíte na stránkách    www.zahradkarikarvina.cz     

 

 

V Karviné dne 6. dubna 2022                   Za návrhovou komisi: Ing. Samek Vladislav v.r.

Leave a Reply