Usnesení Územní rady ČZS Karviná z 19.4.2023

Usnesení  ze zasedání územní rady ČZS  KARVINÁ

konané dne 19. dubna 2023 v kulturní místnosti STaRS Karviná Fryštát

Dnešního zasedání se zúčastnilo z 70  pozvaných členů celkem 36… členů tj. 51,43 % omluveno …2

členů, přítomno…8…  hostů.

Po diskuzi, ve které bylo předneseno celkem …8….  diskusních příspěvků

Územní rada bere na vědomí:

1)     Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na dnešním zasedání

2)     Zprávu kontrolní komise územního sdružení za rok 2022

 

schvaluje:

 • Zápis a usnesení z 6. dubna 2022
 • Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚS od 6. dubna 2022 – do dnešního zasedání
 • Plán činnosti ÚR na rok 2023
 • Zprávu o ročním hospodaření ÚR za rok 2022
 • Rozpočet ÚR na rok 2023
 • Pořádání floristické soutěže pro děti, mládež a seniory květen 2023
 • Konání Okresního kola soutěže MZ květen 2023
 • Příhraniční spolupráci s Okregowym Zwiazkem Dzialkowców v Katowicach
 • Spolupráci se Slovenským zvezom zahrádkárov OV Čadca, ZO Kysucké N. Město
 • Pořádání oblastního školení pro odborné instruktory10.-11. listopadu 2023 v Ostravě Zábřehu
 • Odborné exkurze v roce 2023
 • Pořádání okresní výstavy Zahrada 2023 v Karviné 8.-9. září 2023
 • Pořádání ročníku mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech dne 22. září 2023 v Ostravě – Muzeum potravin a zemědělských strojů Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice
 • Pořádání Krajské výstavy Život na zahradě 22.-23. září 2023 v Muzeu potravin a zemědělských strojů Vítkovice

Územní rada ukládá PÚR :

 1. Projednat podněty a připomínky z diskuse ÚR
 2. Napomáhat funkcionářům v ZO, členům KK v ZO
 3. Územní rada zmocňuje představenstvo ÚR ČZS :

–   Úpravou rozpočtu ÚR ČZS pro rok 2023 v rozsahu do 10%

 

Územní rada ukládá členům ÚR:

1/    Odpovědně a objektivně přenášet informace a závěry ÚR ČZS do základních organizací ČZS a působit pozitivně na udržení a rozvoj zahrádkářského hnutí,

2/   Informovat členskou základnu ve svých ZO o připravovaných akcích a výstavách

3/    Zveřejňování účetních závěrek, Zveřejňovat ÚZ musí všechny ZO ČZS, Přehledy o majetku za roky 2017- 2022  následně viz. Zpravodaji 1/2021

3/     Využívat v co nejvyšší míře E- mailovou adresu ke spojení ÚS ČZS – ZO ČZS

emailová adresa ÚR      us@zahradkarikarvina.cz

Různé:

–     Informace o činnosti a akcích ÚS Karviná se dozvíte na stránkách    www.zahradkarikarvina.cz     

V Karviné dne 19. dubna 2023

Za návrhovou komisi: Ing. Samek Vladislav v.r.

Leave a Reply