Usnesení územní konference ČZS Karviná 2019

  Usnesení ze zasedání územní konference

ČZS Karviná

konané dne 21. května 2019

v kinosále Střední školy techniky a služeb

Karviná Nové Město

Dnešního zasedání se zúčastnilo z 83 pozvaných členů celkem 67 členů tj. 80,7 %, omluveno 16 členů, přítomni 3 hosté.

V diskuzi bylo předneseno celkem 6 diskusních příspěvku.

 

Konference bere na vědomí:

 • Informaci o průběhu registrace a výmazu pobočných spolků Svazu ve spolkovém rejstříku k 1.1.2019 je zaregistrováno celkem 75 ZO ČZS.
 • Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na dnešním zasedání
 • Zprávu kontrolní komise územního sdružení za rok 2018

 

Konference schvaluje:

 • Zápis a usnesení z 5. dubna 2018
 • Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚS od roku 2014 – do dnešního zasedání
 • Plán činnosti ÚR na rok 2019
 • Zprávu o ročním hospodaření ÚR za rok 2018
 • Rozpočet ÚR na rok 2019
 • Volby do orgánů územního sdružení

Zprávu volební komise: jednohlasně byli zvoleni –

členové rady územního sdružení – vždy 1 zástupce ze ZO

předseda územního sdružení – Oldřich Janků

členové představenstva územního sdružení – Ing. Vladislav Samek, Miroslav Nechvátal,

Marcela Urbanová, Marie Hluzáková, Josef Gerda a Lýdie Vatterová,

předseda kontrolní komise – Mgr. Alica Králová

členové kontrolní komise územního sdružení – Ludmila Šafarčíková, Evžen Podstawka

delegáti na sněm – Marcela Urbanová a Oldřich Janků

zástupci krajské koordinační rady MSK – Oldřich Janků, Marcela Urbanová.

 • Konání 8. ročníku floristické soutěže pro děti, mládež a seniory 3. května 2019
 • Konání Okresního kola soutěže MZ dne 17. května 2019
 • Příhraniční spolupráci s Okregowym Zwiazkem Dzialkowców v Katowicach
 • Spolupráci se Slovenským zvezom zahrádkárov OV Čadca, ZO Kysucké N. Město
 • Pořádání oblastního školení pro odborné instruktory v listopadu 2019 v Ostravě
 • Odborné exkurze v roce 2019
 • Konání okresní výstavy Zahrada 2019 v Karviné 13. – 14. září 2019
 • Organizaci 9. ročníku mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech 20. září 2019 v areálu ÚS ČZS Ostrava nám. Svatopluka Čecha
 • Účast naší ÚR na Hortikomplexu jako vystavovatele
 • Pořádání organoleptického a pomologického semináře v prosinci 2019 v Ostravě

 

Územní rada ukládá PÚR:

 1. Projednat podněty a připomínky z diskuse z konference ÚS
 2. Zajistit metodickou pomoc ZO ČZS při zápisu ZO do spolkového rejstříku v případě změn v ZO
 3. Zajistit metodickou pomoc ZO ČZS při nakládání a zpracování osobních údajů ve smyslu „nařízení Evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů v podmínkách ČZS.

 

Územní rada zmocňuje představenstvo ÚR ČZS:

         Úpravou rozpočtu ÚR ČZS na rok 2019 v rozsahu do 10%

 

Územní rada ukládá členům ÚR:

1/    Odpovědně a objektivně přenášet závěry ÚR ČZS do základních organizací ČZS a působit pozitivně na udržení a rozvoj zahrádkářského hnutí

2/     Využívat v co nejvyšší míře emailovou adresu ke spojení ÚS ČZS – ZO ČZS

emailová adresa ÚR  ur.czs.karviná@quick.cz

 

Různé:

Informace o činnosti a akcích ÚS Karviná se dozvíte na stránkách    www.zahradkarikarvina.cz     

 

V Karviné dne 21. května 2019                           Za návrhovou komisi: Ing. Samek Vladislav v.r.

 

 

 

 

 

Leave a Reply