Přírodovědná soutěž pro mládež v Těšíně

Odborní instruktoři ÚS ČZS Karviná spolupracovali

na přírodovědné soutěži pro mládež v Těšíně

dne 3.10.2019

 

Odborní instruktoři ÚS ČZS Karviná spolupracovali s polskými zahrádkáři při organizaci přírodovědné soutěže mládeže. Své zkušenosti nabídli Ing. V. Samek a M. Urbanová.

Tato soutěž byla na stejném principu jako soutěž organizovaná ČZS – Mladý zahrádkář.

 

  

 

 

 

Konkurs przyrodniczy w ROD „Karolinka“ w Cieszynie

W ubiegły czwartek trzeciego października w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „KAROLINKA“ w Cieszynie odbył się konkurs przyrodniczy z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie.

Konkurs ten był zorganizowany przy współpracy i z inicjatywy Czeskiego Związku Działkowców z Karwiny oraz Delegatury Rejonowej z Bielska-Białej. Uczniowie rozwiązywali testy ze znajomości przyrody, budowy roślin oraz ochrony roślin. Drugim tematem było rozpoznawanie roślin, nasion i ziół. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie i Komisja była pozytywnie zaskoczona znajomością tematów przez mlodzież. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez panią mgr Agnieszkę Zawadzką nauczycielkę SP nr 2. Nagrody dla wszystkich uczestników w konkursie ufundowane zostały przez Czeski Związek Działkowców z Karwiny oraz Okręg Śląski PZD w Katowicach.

Współpraca Czeskich działkowców, Okręgu Śląskiego PZD, Delegatury Rejonowej z Bielska-Białej i Rodzinnego Ogrodu Działowego „Karolinka“ z Cieszyna trwa już od 14 lat. Wspólnie organizujemy różne imprezy takie jak: wspólne wystawy przyrodnicze w Ostrawie, wystawy w Czeskim Cieszynie i Cieszynie, Karwinie, wspólne bale działkowców w Karwinie, wspólne zabawy na obchodach „Dnia Działkowca“ w Katowicach, Bielsku-Białej, Cieszynie. Co roku organizujemy wspólne spotkania opłatkowe a przede wszystkim konkursy międzyszkolne.

Kierownik Delegatury Bielsko-Biała

Kazimierz Chmiel

Leave a Reply