Přednáška o chovu čmeláků

smp_cmelak_ulDalší přednáška,

ve Stanici mladých přírodovědců v Karviné Ráji,

která se konala dne 28.4.2010,

se zabývala amatérským

chovem čmeláků pro potřeby zahrádkářů.

 

Přednášel Ing. Samek Vladislav,  odborný instruktor ČZS  při ÚS Karviná. Mladé posluchače zajímala především funkce čmeláků v přírodě a jejích významný podíl na opylování rostlin. Názorným způsobem byl předveden postup při zabydlení čmelího úlu, který se pak umístí na zahradě.

Do připraveného úlu  z destiček o rozměrech cca  23x23x23 cm  byl umístěn vysušený mech a velmi malá nádobka  naplněna směsi vody a medu. Přednášející rovněž zajistil živého čmeláka zemního a názorně předvedl jeho umístění do připraveného úlu. Vzhledem k termínu, ve kterém se přednáška konala, je již pozdě na zakládání čmelích hnízd. Nejvhodnějším termínem pro úspěšné založení čmeláčího hnízda je duben.

Nakonec děti chtěly vidět jak se čmelák zabydlel a při dětské nepozornosti uletěl otevřeným oknem. Děti přislíbily, že během letošního roku umístí čmeláčí úly do školní zahrady a vyčkají, zda se některý z nich přirozeně nezabydlí. Pokud se tak nestane, na jaře příštího roku se pokusí úly zabydlet z odchycenými  čmeláky.

Zvládnutím tohoto úkolu chce ČZS v Karviné  přispět k osvětě o ochraně životního prostředí. Přednáška se uskutečnila za přispění Magistrátu města Karviné, odboru životního prostředí.

Leave a Reply