Oblastní kolo ‚Mladý zahrádkář‘

V pátek 19.5.2023

proběhlo oblastní kolo soutěže

Mladý zahrádkář

Akce je pořádána za finanční podpory dotace Ministerstva zemědělství – projekt – Propagace zdravého životního stylu pro rok 2023.

 

                                                                                                      

Mladí zahrádkáři soutěžili v zahrádkářských znalostech, v okresním kole „Mladého zahrádkáře“ tradičně v areálu Stanice Mladých přírodovědců Juventus v Karviné Ráji. Také letošní ročník soutěže byl pořádán ve dvou kategoriích žáků – mladší 4. až 6. třídy ZŠ a starší 7. až 9. třídy ZŠ.

Soutěž se konala formou testů se 40 otázkami a tradičních poznávaček tj. určování rostlin, semen nebo částí rostlin.

Na soutěž jsme měli přihlášeno cca 35 dětí, samotné soutěže se účastnilo celkem 17 mladých zahrádkářů z následujících ZŠ + doprovod.

  • ZŠ Jarošova z Havířova Šumbarku pod vedením Mgr. Febrové Marie
  • ZŠ Prameny Karviná Mizerov pod vedením Mgr. Šebestíkové Heleny
  • ZŠ Slezská, Mládí –  Orlová Lutyně s paní učitelkou Mgr. Věry Skybikové
  • ZŠ Majakovského Karviná Mizerov
  • ZŠ Borovského  Karviná 7 pod vedením p. Mgr. Libuše Machurové

 

Vítězové v kategorii :

starší Magdaléna Houdková ze ZŠ Prameny Karviná 7

mladšíKristián Kyselý – ZŠ Jarošova Havířov Šumbark

postupují do národního kola, které bude ve dnech 17.-18. června v Praze.

Významný díl na přípravě dětí pro okresní, tak národní kolo mají učitelé na ZŠ, kteří žáky připravují i ve svém volnu.

Následně poděkování patří odborným instruktorům ČZS p. Janků, Urbanová, Nechvátal a  Ing. Samek, kteří soutěžícím chystají náročné testy a živé rostliny na poznávačky.

Poděkování patří i dalším členům, kteří nám pomáhali tuto soutěž organizačně zajistit – Mgr. Králová, a pracovníkům stanice přírodovědců v Karviné Ráji.

 

Poděkovat musíme panu Lukáši Parchanskému –  vedoucí Stanice mladých přírodovědců v Karviné Ráji, který, nám umožnil soutěž v areálu stanice opět uspořádat.

Výherci okresního kola měli čtyři týdny na přípravu pro národní kolo soutěže.

 

Ve spolupráci s paní učitelkou Febrovou a Šebestíkovou naši instruktoři nabídli pomoc při přípravě dětí hlavně v poznávací části soutěže.

 

Děti spolu s učitelkou využily možnosti navštívit zahradu pana Nechvátala, který jim ukázal řadu rostlin spolu s odborným výkladem a popisem.

 

Také naše osázené vyvýšené záhony na nádvoří posloužily jako naučná pomůcka spolu s velkým množství donesených rostlin, a sazenic pro výuku dětí.

 

 

Národní kolo soutěže se uskutečnilo ve dnech 17.-18. června na Jarově v Praze.

Z celkového počtu 31 soutěžících se naši soutěžící umístila následovně:

v kategorii starších Magdaléna Houdková na krásném 7. místě

v kategorii mladších Kristián Kyselý obsadil 29. místo

Děkujeme jim za reprezentaci.

 

Leave a Reply