Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

V pátek 20. září 2019

se již podeváté uskutečnila

Mezinárodní soutěž mládeže v zahradnických dovednostech

za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 

V letošním roce, z důvodu nekonání krajské výstavy na výstavišti Černá louka, při které se soutěž pravidelně konala, jsme tuto pořádali ve velkém sále v Ostravě Přívoze na náměstí Svatopluka Čecha č. 10.

Sál byl dostatečně velký pro zajištění floristické části soutěže i testové části.

 

Využili jsme ještě nabízenou další místnost pro poznávací soutěž, a také oddělené místo pro doprovod dětí.

Na soutěž se nám přihlásilo asi 60 dětí ze ZŠ.

Samotné soutěže se zúčastnilo celkem 43 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení Moravskoslezského kraje, a Slovenska z 18 základních škol v doprovodu učitelů a vedoucích.

Delegace dětí z Cieszyna z Polska v pátek ráno před odjezdem neměla povolení ze ZŠ k výjezdu do zahraničí – proto se soutěže nemohli zúčastnit.

Samotná soutěž se skládala z 3 části:

  • odborné znalosti – prokázali v testech,
  • poznávací části – určení a pojmenování rostlin
  • aranžmá květin – vypichovaná miska
  • Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali rostlinky pro poznávačku.

Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy.

Seznam rostlin a semen pro poznávačku dostali soutěžící ve svém jazyce a většinu také v latině.

Seznamy otázek a přehled rostlin, které byly pro poznávací část, obdrželi soutěžící v měsíci červenci.

 

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat asi 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin jsme požadovali po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. UrbanováMarcela.

 

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS Karviná př. Hluzáková, Orságová, Podstawková

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + zástupce ÚS Ostrava, Podstawka

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny p.Ridrichová+ Mgr. Králová KA+ Mazlová FM + zástupce Slovenska.

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, čeho se vyvarovat, seznámily je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Po ukončení oficiální soutěžní části, okolo 11:30 hodin, jsme pro účastníky připravili doprovodný program, a to prohlídku hasičského muzea a prohlídku hasičské techniky hasičů SŽDC a prohlídku starobylého kostela na náměstí Svatopluka Čecha.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno od 14:00 hodin na podiu, za přítomnosti soutěžících, doprovodu, poroty, hostů.

Pan Janků přivítal mezi námi vzácnou návštěvu, a to náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje p. Uvírovou, kterou jsme požádali o předávání cen pro soutěžící.

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotící komise spravedlivě zhodnotily a obodovaly jednotlivé kategorie a mohlo dojít k celkovému součtu a vyhodnocení soutěže.

 

 

 

 

 

 

 

Kromě jednotlivých umístění dětí v celé soutěži jsme také vyhodnotili samostatně nejlepší vazbu ze živých květin v podzimním aranžmá, a také děti s největším počtem bodů za poznávačku.

 

V obou kategoriích jsme ocenili 1. až 3. místo. Dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Po projednání a konzultaci organizátorů soutěže bylo rozhodnuto, že pro děti ze ZŠ v Cieszyně v Polsku, které se nedobrovolně nemohly soutěže v Ostravě Přívoze zúčastnit, bude dodatečně uspořádána provizorní část soutěže a to dne 3. října 2019. Komise př. Urbanová, Ing. Samek a Janků připravila a zajistila soutěž pro 12 dětí ze ZŠ v Polsku ve spolupráci s PZD Ogródem Karolinka v Cieszyně.

O výsledcích soutěže se veřejnost dozvědělana webových stránkách svazu, aranžérské práce soutěžících byly převezeny na okresní výstavu do Ostravy Radvanic jako expozice výstavy, takže návštěvníci si mohli tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže.

Informace a zhodnocení soutěže včetně fotodokumentace jsme umístili na webové stránky svazu, výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.

Leave a Reply