Zhodnocení výstavy „Zahrada 2020“

Vážení přátelé,

Při organizačním zajištění výstavy

jsme připravovali slavnostní vyhodnocení výstavy,

které z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou,

tak nelze uskutečnit.

 

Okresní výstava Zahrada 2020 byla po finanční stránce zajištěna, s dotací na výstavu nám pomohlo Statutární město Karviná a Ministerstvo zemědělství prostřednictvím ČZS Praha.

Kalkulovali jsme s tím, že koupíme ve slevě party stan a výstavu opět zorganizujeme v našem areálu, tím větší náklady na materiál pro výstavu nebudou. Před výstavou navrhla př. Urbanová postavit druhý vyvýšený záhon, bylo schváleno. Starší palety, které byly v areálu, neměly stejnou velikost. Musely se rozdělat, výškově upravit. Z těchto postavili zahrádkáři vyvýšený záhon. Na dno záhonu jsme prkna na míru nařezali. Vyvýšený záhon se povedl a po trojitém natření př. Urbanovou dílo pěkně vypadá. Máme velmi zručné pracovníky, kteří postavili tento vyvýšený záhon, a nejen tento záhon, ale stany, stoly, podstavce, vlastně tu těžší práci v celé přípravě výstavy.

Na brigádu přichází se svým nářadím a jsou to přátelé Vladislav Samek, Jozef Lukáč, Josef Pastyřík, Ivan Topolčan, Jiří Novotný, Valter Potenský, Miroslav Maroszczyk, Antonín Malaník, Jaroslav Pavlas.

Propagaci výstavy zahájil př. Nechvátal návrhem plakátu, plakátky rozměru A 4 dovedeme vytisknout u nás a větší A3 nám vytiskla př. Vatterová. Distribuci plakátů řídila př. Urbanová.Na koordinačce v Karviné rozdala předsedům ZO, na město zanesla osobně, do lázní a obchodů roznesl př. Ing. Samek. Firma Rengl vylepila plakáty po kuželech ve městě Karviné. Prostřednictvím emailu jsme rozeslali plakátky s pozvánkou na výstavu do všech našich ZO, plakátek jsme také umístili na web stránky svazu. Zaslali jsme plakáty také na Magistrát města Karviné ke zveřejnění do Karvinského zpravodaje a na facebock města.

Nakreslili jsme plánek rozmístění stanů a spoluvystavovatelů, př. Urbanová zajistila mulč již tradičně u technických služeb města Karviné a nechali jsme dovést ze zahradnictví u hřbitova substrát do vyvýšeného záhonu. Objednali a koupili jsme další zlevněné čtyři stoly, které jsme při výstavě dali donového malého stanu. Podle rozvrhu představenstva jsme měli vše zajištěno a příprava na instalaci výstavy byla splněna.

Krásným počasím bez deště začal výstavní týden. V pondělí 15.září byl úklid areálu, odstranění přerostlých větví a plevele ze svahu př. Rechtoriková a také př. Maroszczyk a př. Pavlas ze ZO 18 Karviná 7 s př. Urbanovou zde při úklidu s nůžkami, kopačkou a hráběmi bojovali se spoustou komárů.V tu dobu skupina chlapů, kterou jsem již jmenoval rovnala do vyvýšeného záhonu na folii mulč a substrát, po naplnění vyvýšeného záhonu a odstranění odřezaných větví jsme areál zametli a tento byl připraven na montáž stanů.

V úterý 16.9. jsem dopoledne spolu s Marcelou zajistili samosběrem  jablka, ze Sadů v Životicích, pro děti.

Středa 17. září

Od 9:00 hodin pracovní skupina – v podobném složení jako v pondělí postavila party stany, velikého 5 x 8 m a malého letos koupeného a také altánky pro hřibaře a kaktusáře. Tyto přípravy jsme ukončili do 12 hodin. V odpoledních hodinách tyto šikovné chlapy, kteří ještě nachystali stoly a lávky pro floristiku, vystřídaly ženy a děti které tvořily aranžmá květin na téma podzimní aranžmá – ikebana a závěsný věneček.

Př. Králová dětem předváděla ukázky, jak mají správně postupovat při tvorbě vypichované misky a také jak se poprat s ozdobou závěsného věnečku. Jsme velice rádi že i přes nepříznivou situaci Covid19 se skupina dětí z 3 ZŠ soutěže zúčastnila. Byly to školy ZŠ Borovského z Karviné Mizerova, Děti v doprovodu p. učitelky Skybíkové ze ZŠ Slezské z Orlové Poruby a děti ze ZŠ F. Hrubína z Havířova Podlesí v doprovodu p. Mlčúchové, ze SŠ Prostřední Suchá a Gymnázia Komenského v Havířově.

Krom soutěžních ikeban a věnečků se děti pilně pustili do zdobení týpí a dalších vazeb, které nám zkrášlily výstavu. Za kategorii seniorek se na krásném květinovém aranžmá výstavy podílely p.Orságová, Dedková, Malcharová, Menšíková, Urbanová a v neposlední řadě velké poděkování patří p. Alici Králové.

Čtvrtek 17. září

V 8:00 hodin jsou připravené stoly a když  je sestavíme i se 4 novými pod stany, pochvalujeme si daleko lehčí práci, než když jsme na zhotovení podstavců tahali a sbíjeli dohromady velmi těžké palety. Pro včelaře, 2x pro pokladnu a na soutěž znalců smontujeme 4 altánky, zhotovily se chybějící podstavce. Pověsíme rákos na plot a začíná jemnější činnost – instalace exponátů a zdobení výstavy, to již více diriguje př. Urbanová a ženy.Zde je nutno vyzvednout př. Hluzákovou se svými členy  ze ZO Horní Suchá,p. Buchtou, manželé Kubelovi, Kubjatová př. Lydii Vatterovou s členkami ZO Bohumín os. 2, př. Menšíkovou za ZO Dětmarovice, př. Topolčana s členkami Mráčkovou, Staničkovou, Kadlecem ze ZO 16 Karviná 6, př. Lukače s paní a Valtra Potenského také s paní, Antonín Malaník,samozřejmě p. Štefana Súsze, p. Gillíkovou, kaktusáře Jiřího Waneckého, př. Samka, př. Královou, Urbanovou a  př. Nechvátala a zástupce ČSV p. Marcola.

18. – 19. září výstava Zahrada 2020

V průběhu obou dnů výstavy jsme zajistili odbornou poradenskou službu s výkladem a instruktáží – poděkování př. Ing. Samek, Nechvátal, Janků a za kaktusáře př. J. Wanecki. Po celou dobu výstavy byl největší zájem jak již tradičně o mykologickou poradnu s ukázkami hub př. Štefana Szűcse. Hlavní pokladnu spolu s prodejem po oba dny zabezpečovala př. Mgr. Králová – patří velké poděkování.O drobné občerstvení a ostatní služby nám pečovala již tradičně př. Rechtoríková, doplněná o př. Menšíkovou a Urbanovou. Poděkování patří také př. Topolčanovi a Staniczkovi ze ZO 16 Karviná za noční hlídání výstavy.

V pátek naši výstavu navštívily děti ze ZŠ. Byli jsme velmi překvapeni, ale rádi že i v takové situaci Covid19 se učitelé s dětmi přišli na výstavu podívat. Př. Nechvátal pořádal s dětmi soutěže, instruktoři poskytli odborný výklad k ovoci a zelenině včetně instruktáže. Při odchodu dostalo každé dítě jablko. Poděkování všem.

19.září sobota

Slunečné počasí bez deště po celou dobu výstavy. Plachty na stanech a altánech jsou na konci výstavy suché. Montážní pracovníci se již předem domluvili, že jak vystavovatelé odnesou své exponáty, sundáme a dáme do budovy plachty ze stolů, podstavců ze stanů, předpoklad byl do 18:30 hod. než začne padat rosa. Jelikož nás byla velká dobrovolnická parta stihli jsme nejen plachty demontovat, ale také zabalit konstrukce stanů a altánků – vše uklizeno a v pondělí po výstavě brigáda již nebyla potřeba.

Toto jsme zvládli a jak povídám máme opravdu šikovné zahrádkáře, které jsem již jmenoval, rád s nimi dělám a moc si vážím jejich ochoty, oddanosti a pracovitosti.

 

Všem Vám moc děkuji, výstava se v hodnocení velmi líbila a přeji všem hlavně pevné zdraví.

Zpracoval: Oldřich Janků

Leave a Reply