Zájezd na podzimní Hortikomplex

Územní sdružení ČZS Karviná připravuje i letos zájezd na
podzimní prodejní výstavu

Hortikomplex

a prohlídku historického města Olomouc

a to v pátek 15. října 2021

 

Cena zájezdu včetně vstupenky na výstavu Hortikomplex činí 300,00 Kč.

Odjezdy:

Karviná
Parkoviště u Prioru v 7:00 hodin. (dle přihlášených účastníků).

Orlová

Zastávky MHD Hypernova v 7:20 hodin (dle přihlášených účastníků).

Havířov
Zastávky u žst. Havířov v 7:20 hodin (dle přihlášených účastníků).

Pro větší počet přihlášených zájemců (10) ze ZO autobus zastaví na domluveném místě.

Předpokládaná doba návratu cca v 17:00 hodin.
Zaplacená exkurze = závazná přihláška.
Termín přihlášek do: 23. září 2021 !!!

Vyřizuje : Urbanová – sekretariát UR ČZS
tel: 596341183   mob: 604 339 690
email: marcela@zahradkarikarvina.cz

Doporučení!
Každý účastník musí mít sebou potvrzení o provedeném očkování – certifikát, nebo potvrzení o negativním testu, popřípadě dokument o prodělané nemoci COVID.

Leave a Reply