Zájezd na Hortikomplex

Územní sdružení ČZS Karviná

připravuje i v letošním roce zájezd

na podzimní prodejní výstavu

Hortikomplex 2023 Olomouc

v pátek 6. října 2023

 

Cena zájezdu včetně vstupenky na výstavu Hortikomplex činí 370,- Kč.

Odjezd – z Karviná parkoviště u OD Prior v 7:00 hodin. ( dle přihlášených účastníků).

Pro větší počet přihlášených zájemců ze ZO (10) autobus zastaví na domluvené zastávce.

Předpokládaná doba návratu asi v 17:00 hodin.

Zaplacená exkurze = závazná přihláška.

Termín přihlášek do: 8. září 2023 !!!

Přihlaste se včas – po naplnění kapacity autobusu, by jste čekali, zda se naplní další.

Vyřizuje:

Urbanová – sekretariát UR ČZS tel: 596341183 mob: 604 339 690

email: us@zahradkarikarvina.cz

Leave a Reply