Zájezd na Hortikomplex

Územní sdružení ČZS Karviná

připravuje i v letošním roce zájezd na

podzimní prodejní výstavu

Hortikomplex

a prohlídku historického města Olomouc

a to v pátek 4. října 2019

Cena zájezdu včetně vstupenky na výstavu Hortikomplex činí 270,-Kč.

Odjezdy:
Karviná – parkoviště Prior v 7:00 hodin.
Orlová – zastávka Hypernova v 7:20 hodin
Havířov – zastávka žst. Havířov v 7:20 hodin

Pro větší počet přihlášených zájemců ze ZO (10) autobus zastaví na domluvené zastávce.
Předpokládaná doba návratu asi v 17:00 hodin
Zaplacená exkurze = závazná přihláška.
Jde o oblíbený zájezd, proto neodkládejte přihlášení. Při naplnění kapacity autobusu – později přihlášení zájemci – čekají zda se naplní další.

Termín přihlášek do: 20. září 2019 !!!

Přihlášky přijímá a bližší informace podá:
p. Urbanová – sekretariát UR ČZS    tel: 596341183   mob: 604 339 690
email: ur.czs.karvina@quick.cz

Leave a Reply