Vyhodnocení mezinárodní soutěže mládeže v zahradnických dovednostech

Již podesáté se uskutečnila mezinárodní soutěž

dětí a mládeže do 16 let

v zahradnických dovednostech.

 

V pátek 1. října 2021 od 9:00 hodin (letos se změnou místa) v prostorách Národní zemědělské muzeum, s. p. o. Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice (areál Dolních Vítkovic) za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Na soutěž se přihlásilo asi 60 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Skutečný počet soutěžících 45.

PZD z BielskoBiale a Cieszyna zaslalo omluvný dopis, že se soutěže nemohou zúčastnit, jelikož nemají povolený výjezd dětí mimo Polsko.

Rovněž soutěžící ze Slovenska se nemohli dostavit z důvodu zákazu výjezdu dětí  včetně doprovodu za hranice.

 

 

 

 

 

 

Soutěž se skládala ze 3 části:

odborné znalosti – prokáži v testech,

poznávací části – určení a pojmenování rostlin

aranžmá květin – vypichovaná miska

 

Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 150 otázek a naši instruktoři vypěstovali a zajistili rostlinky pro poznávačku.

Všichni soutěžící obdrží ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.

Seznam otázek a přehled rostlin, které byly pro poznávací část obdrželi soutěžící v měsíci červenci.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 150 otázek a poznat asi 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin jsme požadovali  po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.

Soutěžící mohli v každé kategorii získat asi 40 bodů tj. celkem cca 120 bodů.

Po ukončení soutěží byl  připraven pro děti i doprovod program – prohlídka Zemědělského muzea, odborná přednáška –  soutěže kvízy a ochutnávky ovocných produktů – marmelád a džemů pro děti.

Animační program pro děti zajistili pracovníci Zemědělského muzea.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS Frýdek Místek, ÚS Ostrava, Karviná

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + př. Špak a Ing. Macek.

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny p.Ridrichová + studenti Střední zahradnické školy Ostrava Zábřeh, Mgr. Králová a Mázlová.

 

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily  pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámily je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno od 14:00 hodin na podiu za přítomnosti soutěžících, poroty a hostů. Zástupci ČZS vyhodnotili celou soutěž a dětem byly předány diplomy, rostlinky a drobné ceny.

Pozvaní zástupci MSK se  omluvili, že se vyhodnocení nemohou zúčastnit z pracovních důvodu.

O výsledcích soutěže se veřejnost dozvěděla při výstavě v Zemědělském muzea, kde návštěvníci měli možnost zhodnotit a ocenit náročnost soutěže.

Některé aranžérské práce soutěžících zůstaly jako expozice výstavy v muzeu, děti si také  mohly své aranžerské výtvory vzít domů, případně jako ukázku aranžerských  prací do ZŠ. Informace a vyhodnocení soutěže byly umístěny na web stránky svazu, výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS a všechny Základní školy soutěžících.

Poděkování patří všem členům ČZS, kteří svou  prací přispěli k zajištění zdárného  průběhu této soutěže.

Poděkování patří rovněž vedení Národního zemědělského muzea Ostrava, kteří nám poskytli prostory pro pořádání soutěže a zajistili zajímavý program pro děti a v neposlední řadě odbornou prohlídku celého muzea.

Poděkování patří vedení Moravskoslezského kraje, kteří nám poskytli finanční dotaci, díky které jsme mohli tuto velmi zajímavou a krásnou akci pro děti uspořádat.

Zpracovala: Urbanová Marcela

Leave a Reply