Vyhodnocení krajské výstavy

Krátké ohlédnutí

aneb

Vyhodnocení krajské výstavy

Život na zahradě 2017

na Černé louce

 

 

ČZS slaví v letošním roce 60. výročí svého založení.  Významné jubileum našeho svazu jsme oslavili při mezinárodní výstavě a mezinárodní soutěži dětí.

Čtrnáctý ročník mezinárodní krajské výstavy pod názvem „Život na zahradě“, pořádaly územní sdružení ČZS Moravskoslezského kraje ve dnech 22. -24. září 2017 na výstavišti Černá louka v Ostravě, pavilonu NA 1. V prostoru konání výstavy se představili členové ČZS s ukázkami vhodně naaranžovaných svých výpěstků.

Na výstavě jsme příchozím zajistili odbornou zahrádkářskou poradnu. Účastníkům radil rostlinolékař Ing. Jaroslav Rod CSc. a přítel Alois Soukup.

Řada přednášek, které jsme pořádali na společném podiu se včelaři, posloužila návštěvníkům ke zdokonalování jejich znalostí v pěstování, ochraně a výživě rostlin.

Kromě 6 ÚS ČZS Moravskoslezského kraje na výstavě vystavovali naši zahraniční partneři, zahrádkáři z Polska a ze Slovenska.

Výstavní plocha pro ČZS v pavilonu NA 1 velikosti asi 1500m˛, byla rozdělena na střed, kde jsme umístili pouze výstavní část, prodejce a ostatní doplňky výstavy jsme instalovali po obvodu této výstavní plochy.

Zásadní změnou pro projekt výstavy bylo umístnění geometrických tvarů do výstavní plochy, na které nás navedla ředitelka střední zahradnické školy

PhDr.Hlavinová, která nás instruovala, že největší pozornost návštěvníků je ve výšce očí asi 150 cm. V této výši jsme umístili kužely, kvádry, jehlany, koule. Vše bylo v prostoru kruhu nebo obdélníku o průměru – ploše do 6m. Konstrukce nebo produkty převážně z přírodních materiálů v nich zaplnily daný prostor rozmístěním stojanů, některá vytvořená díla visela také ze stropu. Geometrické tvary se střídaly, každá skupina byla vyrobena ze stejného vnějšího materiálu.

Navržené jednotné téma, klasické zahrady s použitím geometrických tvarů spojovalo jednotlivé skupiny vystavujících.

Teprve kolem těchto geometrických tvarů byly stoly nebo podstavce s exponáty nebo další rostlinné aranžmá.Toto jako celek působilo velmi pěkně.

Vystavované vzorky i přes neúrodu ovoce se podařilo zajistit – převážně zeleninou, květinami a výstava působila dojmem, že u zahrádkářů je všeho dostatek.

Toto nové pojetí působí velmi hezky, konstrukce – sestavení lze podle plánku připravit daleko předem před výstavou, nejsme zde závislí na počasí a úrodě, také nám velice sníží potřebný počet exponátů.

Po obvodu výstavní plochy jsme nechali postavit firmou AIVR stejné zázemí  – základny, sklady pro ÚS z panelů a z panelů byla postavena i soutěžní místnost  pro mezinárodní soutěž dětí. Na nainstalované panely jsme umístili informace o činnosti mladých zahrádkářů, o příhraniční spolupráci s Polskými a Slovenskými zahrádkáři a dalších údaje o činnosti našich členů.

Spolu s výstavou byl pořádán již 7. ročník mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, t.j. soutěže v poznávaní rostlin, textové otázky ze zahrádkaření a soutěž v podzimním aranžmá živých rostlin spojená s přednáškou a ukázkami vazeb pro děti. Na již tradiční mezinárodní soutěž dětí se přihlásilo celkem 55 soutěžících děti ze ZO ČZS, a ZŠ Moravskoslezského kraje, děti z Polska a Slovenska. Skutečný počet dětí na tuto soutěž byl 53 soutěžících. Vedoucí soutěže př. Urbanová s kolektivem měla soutěž dobře připravenou a tento  počet dětí při soutěži zvládli.  Je správné připomenout, že otázky pro testy, tvoří kolektiv také v Polském a Slovenském jazyce. Rostliny pro poznávačku musí skupina vypěstovat a jejich názvy uvádět také troj jazyčně.  Přednášku o vazbě květin bylo nutné doplňovat v jazyce Polském.

V úterý dne 19. září Urbanová a Janků podle našich zhotovených a chválených plánků, rozměřili výstavní plochu NA 1 na výstavišti a určili místo pro ÚS a SZaŠ Ostrava.  S firmou AIVR dohodli montáž podstavců a panelů.

Územní sdružení si sestavily návrh vytyčené plochy a instalovaly svoje expozice.

Pořadatelská služba během všech 3 dnů, poradna pro zahrádkáře a přednášky, vše se nám povedlo.  Likvidaci výstavy včetně odvozu exponátů a materiálu po výstavě nelze přesně naplánovat, vystavují a likvidují také včelaři a Zdraví a duše.

Propagaci výstavy jsme zajistili prostřednictvím web stránek ČZS z.s. a také na web stránkách jednotlivých ÚS ČZS Moravskoslezského kraje, v časopise Zahrádkář a zpravodaji ČZS.

Leave a Reply