Usnesení ÚR ČZS Karviná 2018

Usnesení ze zasedání územní rady ČZS Karviná

konané dne 5. dubna 2018

v kulturní místnosti STaRS Karviná Fryštát

Dnešního zasedání se zúčastnilo ze 77 pozvaných členů celkem 60 členů tj. 77,93 % omluveno 17 členů, přítomno 6 hostů.

Po diskuzi, ve které byly předneseny celkem 2 diskusní příspěvky

Územní rada bere na vědomí:

 1. Informaci o průběhu registrace a výmazu pobočných spolků Svazu ve spolkovém rejstříku k 1.1.2018 je zaregistrováno celkem 77 ZO ČZS.
 2. Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na dnešním zasedání.
 3. Zprávu kontrolní komise územního sdružení za rok 2017

 

schvaluje :

 1. Zápis a usnesení z 11. dubna 2017
 2. Zprávu předsedy ÚR o činnosti ÚS od 11. dubna 2017 do dnešního zasedání
 3. Plán činnosti ÚR na rok 2018
 4. Zprávu o ročním hospodaření ÚR za rok 2017
 5. Rozpočet ÚR na rok 2018
 6. Konání 7. ročníku floristické soutěže pro děti, mládež a seniory 4. května 2018
 7. Konání Okresního kola soutěže MZ dne 11. května 2018
 8. Příhraniční spolupráci s Okregowym Zwiazkem Dzialkowców  v Katowicach
 9. Spolupráci se Slovenským zvezom zahrádkárov  OV Čadca, ZO Kysucké N. Město
 10. Pořádání oblastního školení pro odborné instruktory v listopadu 2018
 11. Odborné exkurze v roce 2018
 12. Konání okresní výstavy Zahrada 2018 v Karviné 14.-15. září 2018
 13. Organizaci krajské výstavy „Život na zahradě“ na výstavišti Černá louka v Ostravě dne 21. – 23. září 2018
 14. Organizaci 8. ročníku mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech 21. září 2018 v areálu výstaviště Černá louka Ostrava
 15. Účast naší ÚR na Hortikomplexu jako vystavovatele
 16. Nátěr budovy včetně drobných oprav budovy ÚR

 

Územní rada ukládá PÚR :

 1. Projednat podněty a připomínky z diskuse ze zasedání ÚR
 2. Zajistit: metodickou pomoc ZO ČZS při zápisu ZO do spolkového rejstříku v případě změn v ZO
 3. Zajistit metodickou pomoc ZO ČZS při nakládání a zpracování osobních údajů ve smyslu „nařízení Evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů v podmínkách ČZS.

Územní rada zmocňuje představenstvo ÚR ČZS :                                         

 1. Úpravou rozpočtu ÚR ČZS na rok 2018 v rozsahu do 10%

 

Územní rada ukládá členům ÚR:

 1. Odpovědně a objektivně přenášet závěry ÚR ČZS do základních organizací ČZS a působit pozitivně na udržení a rozvoj zahrádkářského hnutí.
 2. Využívat v co nejvyšší míře emailovou adresu ke spojení ÚS ČZS – ZO ČZS emailová adresa ÚR  ur.czs.karviná@quick.cz

Různé:

 • Informace o činnosti a akcích ÚS Karviná se dozvíte na stránkách zahradkarikarvina.cz     

V Karviné dne 5. dubna 2018

Za návrhovou komisi: Ing. Samek Vladislav v.r.


Leave a Reply