Předčasně narašené uskladněné cibuloviny

foto 2zpracoval: Ing. Vladislav Samek

(odborný instruktor ČZS Karviná)

Dlouho skladované cibuloviny

v teplé místnosti předčasně vyrašily?

 

V zahrádkářské praxi je nutné některé cibuloviny uskladňovat na zimu ve sklepě. Jsou to především rostliny pocházející z teplých krajin, které by naší zimu nepřežily a rostliny nakoupené v pozdním podzimu nebo v průběhu zimy. V té době je na zahradě nízká teplota a půda zamrzlá. Cibuloviny je nutno uskladnit a zabezpečit jim odpovídající podmínky. Je také nutné na některých zahrádkách uniknout jarním záplavám a silnému mrazu a proto volíme raději bezpečné uskladnění cibulí ve sklepě. V podstatě se jedná o cibuloviny, které uskladňujeme v suchém prostředí: mečíky, chocholnatky, begonie, kaly, gloxinie, sasanky, arisaemy (kobří lilie), kříny a další. U této skupiny není nutná velmi nízká teplota a může dosáhnout až 120 C. Druhou skupinu tvoří všechny druhý lilií, které v průběhu roku nepřerušují vegetaci, a tak při skladování ve sklepě vyžadují vlhký substrát a navíc vyžadují teplotu 1 – 40 C. Tato teplota se v běžných podmínkách těžce dosahuje. Běžně se předpokládá, že v průběhu března za příznivých povětrnostních podmínek se uskladněné lilie vysazují. Dojde-li k prodlužení zimy do poloviny dubna, pak je problém zabránit předčasnému vyrašení cibulí.   Často je to patrné na uskladněných cibulích lilií.

Pokud se tak stalo, je potřeba zabránit nenávratnému poškození těchto rostlin. Pokud jsme zjistili, že cibule intenzivně raší, musíme zajistit v první řadě snížení teploty vzduchu a zajistit přístup světla i za cenu umělého osvětlení. V případě, že cibulí nemáme velké množství, můžeme je vysadit do kontejnerů.

Na fotografiích jsou uvedeny různé stupně rašení lilií.

 

foto 1 Foto 1.:

Asijský hybrid v důsledku teplého sklepa předčasně vyrašil.

Řešením je rychlá výsadba do kontejneru a umístění do chladné a světlé místností.

Pokud je venkovní teplota nad nulou je nejlepším řešením výsadba na záhon a obsypání lodyhy substrátem.

 

foto 2 Foto 2.:

Celkový pohled na předčasně vyrašené cibule lilií.

Jedná se o LA hybridy ´Red Alert´ , které na jaře časně raší a nebyly včas vysazeny na záhon v důsledku nepříznivého počasí.

Tyto hybridy dobře snášejí zimu a proto je vhodnější je vysadit v říjnu do země.

 

foto 3Foto 3.:

Hybrid OT ´Silk Road´ čeká na urychlenou výsadbu.

Tyto hybridy velmi dobře snášejí uskladnění s teplotou do +5 0C a raší celkově pozdě.

Tento stav je z dubna, kdy běžně jsou lilie jíž vysazené na záhonu.

 

foto 4Foto 4.:

Předčasně vyrašený Eucomis autumnalis , který byl uskladněn ve vlhkém substrátu.

Stav je z dubna. Běžně raší až v polovině května.

Takto vypadající rostlinu je nutno přemístit na okno v chladné místnosti.

Venku by ji spálilo slunko.

 

foto 5Foto 5.:

Botanický druh lilií ´Regale Album´.

Velmi dobře přezimované cibule lilií, zakoupené v únoru.

Tento druh velmi dobře přezimuje v půdě.

Měl by se vysadit v říjnu.

 

foto 6Foto 6.:

Když se zima vleče a uskladněné cibule lilií předčasně raší v důsledku zvýšené teploty ve sklepě.

Pak je vhodné cibule vysadit do kontejnerů a umístit do chladna a na světlo.

Stav v dubnu.

 

foto 7Foto 7.:

Největší sklon k ranému rašení mají mladé lodyžní cibulky lilií.

Za přístupu světla se růst poněkud zpomalí.

Na jaře je můžeme ponechat v květináči a nebo vysadit na chráněné místo na záhoně.

 

foto 8Foto 8.:

Takto vyrašené lilie budou problémem .

Tak hodně vytáhlé rostliny je složité přizpůsobit na sluneční svit.

Bude je nutno opatrně vyvázat a ven přenést za podmračeného počasí.

Vhodné bude též zpočátku jejich přistínění.

Leave a Reply