Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

Mezinárodní soutěž mládeže v zahradnických dovednostech proběhne

1.10.2021 od 9:00

 

 

 

 

Informace o přípravě, zpracovala M. Urbanová ÚS ČZS Karviná

Příprava 10. ročníku Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

Již podesáté se uskuteční mezinárodní soutěž mládeže do 16 let v pátek dne 1. října 2021 od 9:00 hodin, letos se změnou místa a to v prostorách Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Ostrava – Muzeum potravin a zemědělských strojů
Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice (areál Dolních Vítkovic za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje).

Soutěže se zúčastnícca 60 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Z každé územní rady ČZS, z PZD Polska a SZZSlovenska se soutěže zúčastní cca 6 soutěžící.

Soutěž se skládala ze 3 části:

odborné znalosti – prokáži v testech,

poznávací části – určení a pojmenování rostlin

aranžmá květin – vypichovaná miska

Každý soutěžící soutěží sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 150otázek a naši instruktoři vypěstovali a zajistili rostlinky pro poznávačku.  Všichni soutěžící obdrží ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.  Seznam otázek a přehled rostlin, které budou pro poznávací část obdrží soutěžící v měsícičervenci.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách musí soutěžící znát odpovědi na 150 otázek a poznat cca 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin požadujeme po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.

Soutěžící mohou v každé kategorii získat cca 40 bodů tj. celkem cca 120 bodů.

Po ukončení soutěží bude připraven pro soutěžící i doprovod program – prohlídka Zemědělského muzea, odborná přednáška – vazba kulatých květin s ukázkami.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. UrbanováMarcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS Frýdek Místek, ÚS Ostrava, Karviná

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + zástupce ÚS Ostrava, ÚS Nový Jičín

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny Mgr.Ridrichová+ 2

 

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistí pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámí je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže budeprovedeno od 14,30 hodin na podium za přítomnosti soutěžících, poroty a hostů z MSK. ZástupciČZS, zástupci MSK zhodnotí celou soutěž a dětem budou předány diplomy, rostlinky a ceny.

O výsledcích soutěže se veřejnost dozví při výstavě v Zemědělském muzeu,  aranžérské práce soutěžících zůstávají jako expozice výstavy v muzeu  takže návštěvníci si mohou tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže. Informace a vyhodnocení soutěže umístíme na panely při výstavě, na web stránky svazu,výsledky budou rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.

Leave a Reply