Jarní napadení jedlí mšicí.

 zpracoval: M. Nechvátal

Na počátku teplého a suchého jara (2007) jsme na severovýchodní Moravě zaznamenali značné napadení jedlí a douglasek mšicí. U vzrostlých exemplářů jedlí bylo patrné souvislé pokrytí nejprve spodních větví, pak kmene a pokud nebyl včas použit postřik proti mšicím, pak i napadání vyšších pater. Zobrazit celý článek

Přípravky dle chorob a škůdců

Miroslav Nechvátal 

Okrasné dřeviny

Červci:  APPLAUD 25 WP

Molice: APPLAUD 25 WP , TALSTAR 10 EC

Okus a ohryz:  STOP Z – rozprašovač

Přezimující škůdci: OLEOEKOL

Svilušky: OMITE 570 EW, TALSTAR 10 EC

Zimní okus, ohryz: STOP Z Zobrazit celý článek